REPowerEU: Komise zrychluje povolování obnovitelných zdrojů energie

Evropská komise 9.11. navrhla nouzové nařízení, které má zrychlit zavádění obnovitelných zdrojů energie.

Využívání obnovitelných zdrojů energie, diverzifikace dodávek a úspory energie jsou součástí plánu EU pro ukončení závislosti na ruských fosilních palivech. Zároveň může větší podíl obnovitelných zdrojů energie díky nízkým nákladům přispět ke snížení účtů za energii.

Tento návrh doplňuje předchozí opatření a bude platit jeden rok, což je doba potřebná k přijetí směrnice o obnovitelných zdrojích energie projednávané ve všech členských zemích. Vzhledem k tomu, že solární energie je levným obnovitelným zdrojem navrhuje komise maximální lhůtu jeden měsíc pro povolovací proces pro tato zařízení, jejich skladování a připojení k síti. Tento návrh také zjednodušuje proces udělování povolení pro projekty obnovitelných zdrojů a urychluje udělování povolení týkajících se připojení tepelných čerpadel k síti.

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme