Restart české ekonomiky? Novela má urychlit výstavbu strategické infrastruktury

Poslanecká sněmovna schválila novelu liniového zákona, která má za cíl zrychlit realizaci širšího okruhu staveb, než tomu bylo doposud. Pro strategicky významné energetické a dopravní investice zákon stanovuje závazné lhůty čtyř let pro ukončení všech správních řízení.

Podle ministra dopravy Martina Kupky a ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely navrhované změny v legislativě odstraní zbytečnou byrokracii a tím urychlí povolovací procesy pro strategické investice. Zákon by tak měl umožnit skutečný restart českého hospodářství.

Ilustrační fotografie

Česko na křižovatce

Úpravu zákona ocenila i Hospodářská komora ČR, která je společně se Svazem průmyslu a dopravy členem vládního výboru pro strategické investice a hlavním motorem iniciativy Česko na křižovatce.

Podle ministerstva se chceme opět zařadit mezi nejvyspělejší země světa. V následujících letech bychom proto měli naplno využít svoji geografickou polohu, ekonomický a lidský potenciál tak, aby se z nás stala skutečná hlavní ekonomická křižovatka Evropy. 

Hlavní priority:

  • dobudovat základní dálniční síť a spustit výstavbu vysokorychlostních tratí
  • v energetice dostavět nové bloky jaderných elektráren, nastartovat rozvoj malých modulárních reaktorů a využít evropské prostředky pro investice do obnovitelných zdrojů energie
  • v těžbě zajistit dostatek primárních surovin, jak pro dálnice a železnice (dostupnost štěrků, písků a jiných), tak pro dopravu a energetiku zdroj pro bateriová úložiště
  • v oblasti moderních průmyslu rozvinout výrobní kapacity pro technologie třetího tisíciletí 

Navrhované změny mají primárně odstranit zbytečnou byrokracii a urychlit povolovací procesy pro strategické investice. Restart českého hospodářství je totiž podle MPO možný pouze za předpokladu, že budeme mít kvalitní legislativu v této oblasti.

Česká republika potřebuje pro nastartování ekonomiky mnoho klíčových investic, proto se rozšiřuje okruh staveb o klíčové energetické stavby a další důležité součásti energetické sítě. Jednodušší budou některá pravidla, která souvisejí s povolováním těžební činnosti strategických surovin nebo výstavbou infrastruktury elektronických komunikací. Díky rozsáhlým změnám se liniový zákon přejmenuje na zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury.

Vláda schválila klimaticko-energetický plán. Nastíní cestu dekarbonizace české ekonomiky

„Změna názvu lépe odpovídá finální působnosti zákona. České republice pomůže s dostavbou základní dálniční sítě a se začátkem výstavby vysokorychlostních tratí. Nutně ale potřebujeme zajistit a urychlit celou řadu dalších klíčových strategických investic, které Česká republika potřebuje pro odstraňování dlouhodobých dluhů v infrastruktuře a k restartu ekonomiky,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Dostavba jaderných elektráren a rozvoj modulárních reaktorů

Prioritizace staveb vychází z výstupů vládního výboru pro strategické investice. V energetice zákon urychlí například dostavbu nových bloků jaderných elektráren a rozvoj malých modulárních reaktorů a využití evropských prostředků pro investice do obnovitelných zdrojů energie a posílení energetické infrastruktury.

„Pečlivě jsme vybrali klíčové oblasti, které jsou nutné pro zajištění rychlejší dekarbonizace a udržení energetické bezpečnosti naší země. Novela zavádí jasné a rychlé procesy povolování nových i modernizovaných zdrojů energie. To nám pomůže snížit byrokracii a umožní rychlejší realizaci takových projektů. Stejně tak urychlujeme pravidla pro výstavbu infrastruktury elektronických komunikací nebo povolování pro přenosovou, přepravní či distribuční soustavu, což platí jak pro elektřinu a plyn, tak i pro teplo,“ sděluje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ilustrační fotografie

V oblasti těžby má novela liniového zákona pomoci zajistit dostatek primárních surovin pro dálnice a železnice v podobě dostupnosti kamene, štěrků a písků. Pro výrobu baterií je zase klíčová těžba lithia. V oblasti moderního průmyslu je pak prioritou rozvoj výrobních kapacit pro technologie třetího tisíciletí.

„Průmysl potřebuje vstupovat se svými projekty do světa v době, kdy je tvoří, a ne až po téměř dekádě povolování. Vládní výbor pro strategické investice, na jehož ustavení jsme dlouhodobě apelovali, toto řešení přináší. Zákon zkracuje dobu mezi záměrem projektu a jeho realizací, což je základ pro dynamické a moderní podnikání. Stejně tak průmysl potřebuje garanci dostupných energií v dlouhodobém horizontu s ohledem na plánování svých investic do výroby, proto dnešní schválení liniového zákona vnímáme jako posun České republiky mezi země s moderní povolovací legislativou,“ upozorňuje prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

Co chtějí zástupci podnikatelů?

Schválení novely liniového zákona je také podle Hospodářské komory významným krokem k překonání prvotních překážek, které brzdí a limitují modernizaci české ekonomiky.

Další podrobnosti a přehled změn v liniovém zákoně

„Její rozvoj je podmíněn vybudováním kvalitní infrastruktury, vedle té dopravní také energetické a datové, což jednoznačně vyplynulo ze SWOT analýzy, kterou předložily podnikatelské organizace na první jednání vládního výboru. Infrastrukturu se dosud nedařilo efektivně schvalovat, a právě proto jsme jako Hospodářská komora iniciovali při jednáních s vládou vznik tohoto vládního výboru. Věřím, že novela by mohla zásadním způsobem zrychlit její povolování, a tím i modernizaci tuzemské ekonomiky,“ uvádí prezident Hospodářské komory a spoluorganizátor iniciativy Česko na křižovatce Zdeněk Zajíček.

Hospodářská komora a další podnikatelské organizace budou podle Zajíčka usilovat o další zjednodušování povolovací legislativy pro strategické investice i v jiných oblastech, aby v Česku vzniklo předvídatelné a motivující investiční prostředí důležité pro investice firem.

Novelu zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) nyní ještě posoudí senátoři a prezident. Pokud se změnami budou souhlasit, začne platit od 1. ledna 2024.

• Teritorium: Česká republika | Evropa
• Témata: Legislativa

Doporučujeme