Revize státní podpory a dotací v Kazachstánu

V Kazachstánu byl revidován systém státní podpory v agroprůmyslovém komplexu.

Vláda zpracovala, respektive přepracovala nové postupy v dotačnímu systému, nicméně hlavní pilíře stávajících pravidel zachová.

Ilustrační fotografie

Změny se nedotknou investičních dotací, dotování úrokových sazeb z úvěrů a leasingu se snížením sazeb pro dlužníka, dotování pojistného ani dotačního pojištění záruky za úvěr s výší záruky až do výše 85 % jistiny dluhu.

Dotační podmínky v oblasti rostlinné výroby zůstaly zachovány, nicméně pro zvýšení atraktivity pěstování cukrové řepy se zvyšuje úroveň podpory. Jediná změna, která bude zavedena, je forma podávání žádosti o dotaci. Komunikace s orgány samosprávy a s ministerstvem nebude již papírová, jak tomu bylo doposud, nýbrž elektronická. Tato změna má eliminovat korupční rizika spojená se získáváním dotací.

Česká firma uspěla v Turecku s dodávkami pro plynovody

Pokud jde o chov zvířat, tam zůstávají při pořizování plemenných zvířat všechny stávající dotační podmínky beze změny. V případě dotací chovatelských prací se z důvodu vysokých korupčních rizik ruší pouze subvence pro pronájem býků. Co se naopak mění, respektive ruší, je dotování krůtího masa a vodního ptactva, neboť tyto komodity nepatří podle státu mezi významné potravinářské produkty.

V oblasti „zpracujícího průmyslu“ došlo ke zrušení dotací na náklady spojené se zpracováním pšenice a výroby lepku a bioetanolu. Důvodem je, že se nejedná o společensky významné komodity.

Vláda si těmito změnami v dotační politice slibuje zvýšení efektivity státní podpory, posílení kontroly plnění povinnosti ze strany žadatele, maximální eliminaci korupčních rizik a zjednodušení postupu při získávání dotací prostřednictvím digitalizace.

Autor: Artyom Lukashov, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Almatě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme