Revoluční strategie rozvoje ČR: Zapojí se malé a střední firmy

Česká republika by se měla do roku 2030 posunout mezi technologické lídry Evropy. Do ambiciózní vládní strategie, na které se významně podílela Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR), se zapojí i malé a střední firmy.Klíčová vládní strategie „Czech Republic: The Country for the Future“, kterou koordinoval a s týmem třiceti nejlepších inovátorů připravoval předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a místopředseda RVVI Karel Havlíček počítá s významnou podporou  malých a středních firem.

V každém z devíti klíčových pilířů vládní strategie je patrný vliv malých podniků, jedna oblast – The Country For Startups – je pouze pro malé firmy. Segment MSP ale zapojujeme do podpory v oblasti digitalizace, duálního systému vzdělávání, podpoře investic, patentové politiky atd. Ještě nikdy neměly malé a střední firmy takový prostor v podpoře rozvoje, jaký jim umožňuje Inovační strategie ČR 2019-2030.

Priority, které by nás měly do roku 2030 posunout mezi technologické lídry Evropy

 • Úplně nový systém hodnocení institucionální i účelové podpory výzkumu
 • Navýšení celkových výdajů na výzkum
 • Propojení výzkumných a inovačních center s potřebami komerční sféry
 • Změna řízení velkých výzkumných infrastruktur
 • Posílení výzkumných klastrů a budování superhubů v oblasti pokročilých technologií
 • Implementace polytechnické výuky na základní školy
 • Zavedení vzdělávání s duálními prvky na střední odborné školy
 • Propojení univerzit s průmyslem
 • Digitalizace státu, ekonomiky a společnosti
 • Nová patentová strategie
 • Cílená podpora investičních projektů, spojených s výzkumem a vývojem
 • Národní politika pro zakládání, financování a rozvoj startupů a spinoffů

To jsou hlavní pilíře ambiciózního plánu, na kterém pracovali podnikatelé, manažeři, vědci, akademičtí pracovníci a představitelé resortů. Strategii ocenily organizace jako Akademie věd ČR, významné vysoké školy, Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a dále řada technologických lídrů jako Siemens, IBM, Cisco, Škoda Auto, stejně tak vysoce inovativní středně velké firmy, jako např. SOMA, LIKO-S a řada dalších.

  Inovační strategie ČR 2030 (Czech Republic: The Country for the Future) (978 kB)

• Témata: Inovace a startupy

Doporučujeme