Richard Vidlička: Změny v energetice přinesou nové příležitosti i pro průmyslové firmy

Energetika prochází v posledních letech zásadní proměnou. „Stírají se rozdíly mezi jednotlivými energetickými odvětvími nebo dokonce průmyslovými obory,“ říká Richard Vidlička, který je od roku 2020 novým ředitelem Českého svazu zaměstnavatelů v energetice.

Spektrum SP ČR

Český svaz zaměstnavatelů v energetice sdružuje od roku 1991 firmy z oblasti výroby, přenosu a distribuce elektřiny a tepla. Nyní připravujete novou strategii do roku 2025. Na co se v ní zaměříte?
Nově se chceme podílet na bezpečné a ekonomicky udržitelné transformaci české energetiky. Tento proces je podle mě neodvratný. Samozřejmě ale musí zohlednit existující podmínky českého energetického sektoru. To znamená, aby změny v energetice nebyly určovány primárně dostupností nových technologií, ale aby se děly ve prospěch koncových spotřebitelů a odrážely potřeby českého průmyslu.

Bude mít česká energetika pro tuto transformaci dostatek kvalifikovaných lidí?
Česká energetika měla vždy dostatečný počet kvalifikovaných odborníků. Je ale pravda, že vysoká úroveň vzdělání, kompetencí a znalostí současných i budoucích pracovníků je důležitá pro zvládnutí transformace energetiky. Proto hodláme hrát i nadále významnou roli v podpoře a rozvoji technického vzdělávání. Konkrétním příkladem je zapojení ČSZE do projektu Kompetence 4.0.

Jednou z nadcházejících změn v energetice bude vytvoření takzvaného trhu s flexibilitou, který by měl přinést nové možnosti i pro spotřebitele energie. V čem tato novinka bude spočívat?
Flexibilita je fenoménem, který je ústředním bodem změn především v evropské energetice. Půjde o nové služby, které budou pomáhat udržet stabilitu dodávek a sítí a umožní aktivní roli zákazníků na energetickém trhu. Tlak na dekarbonizaci, decentralizaci a digitalizaci energetiky změní chování účastníků trhu. Postupným odstavováním klasických velkých elektráren se už vytváří prostor pro rozšiřování instalovaného výkonu z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a také pro zvyšování kapacit pro ukládání elektrické energie.

Co to bude znamenat pro fungování celého energetického systému?
Významně vzroste počet interakcí a transakcí v celém systému. Protože ne všechny zdroje energie poskytují stálý výkon. A také proto, že energie již nebude „putovat“ jen jedním směrem, a to z centrálních zdrojů k zákazníkovi. Větší důraz se bude klást na dosažení rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektřiny a na rozložení spotřeby v čase. Zvládnout takto sofistikovaný systém umožní digitalizace a nasazování prvků umělé inteligence.

Vzniknou tím na trhu nové obchodní příležitosti?
Ano a participovat na nich budou moci všichni, včetně konečných spotřebitelů, z nichž někteří už jsou také výrobci elektřiny. Tím ale možnosti nekončí. Stírají se rozdíly mezi jednotlivými energetickými odvětvími nebo dokonce průmyslovými obory. Propojení mezi energetikou a dopravou je již realitou a koncept čisté mobility je součástí obchodních plánů velkých světových hráčů. Tento trend probíhá i v oblasti energetických úspor. Spojuje stavebnictví, dopravu, průmyslovou výrobu, energetiku a veřejné služby.

Bude to šance také pro průmyslové firmy?
Některé průmyslové podniky a místa vysoké spotřeby energie se stanou významnými poskytovateli služeb flexibility. A to buď po určitou část roku, nebo celoročně. Vzniknou také nové subjekty na trhu, takzvaní agregátoři a místní energetické komunity.

Jaká bude úloha agregátorů a kdo budou jejich zákazníci?
Úloha agregátorů by měla být dvojí. Obchodníkům s elektřinou, kteří rovněž sami mohou působit v roli agregátora, budou pomáhat vyrovnávat odchylky mezi plánovanou a skutečnou spotřebou či výrobou jejich zákazníků. Provozovatelům sítí budou dodávat služby pro stabilitu a bezproblémový chod soustav. V praxi se již naplňuje první role, ta druhá čeká na dopracování legislativního rámce, který vychází z pravidel dohodnutých v EU.

Energetická společenství by měla sdružovat konečné spotřebitele. V čem to pro ně bude výhodné?
Energetická společenství by měla posílit aktivní roli konečných spotřebitelů na energetickém trhu. Představme si to velmi zjednodušeně jako přeměnu mnoha odběrných míst do jednoho odběrného místa, které dokáže předvídat a možná i řídit své spotřebitelské chování. Může mít také vlastní výrobu energie a akumulaci. Právě předvídatelnost, jak se toto společenství bude chovat v síti, se stane komoditou, kterou bude moci nabízet na trhu s flexibilitou.

Jakou roli mohou hrát do budoucna obnovitelné zdroje a lokální výroba u průmyslových firem?
Pokud kromě fotovoltaických elektráren zahrneme mezi čisté obnovitelné zdroje také kogenerační jednotky nebo high tech systémy pro spalování, pak lokální výroba energie v průmyslových podnicích může růst. Rozvoj lokální výroby může záviset na několika faktorech. Hlavním z nich je tržní situace a spolehlivost dodávek. Když se může průmyslový podnik spolehnout na bezpečnou a spolehlivou dodávku a konečná cena elektřiny je příznivá, bude jeho motivace investovat do vlastní výroby menší.

Může vlastní lokální výroba vyřešit některé specifické potřeby firem?
Může snížit závislost firmy na centrálních dodávkách. Umožní firmě, aby se vyhnula eventuálním výpadkům a zajistila technologicky minimální provoz z vlastních zdrojů. V kombinaci se systémy pro ukládání energie mohou průmyslové podniky nejen optimalizovat svou spotřebu, ale snadněji přejít na čistou mobilitu nebo lépe využívat odpadní teplo. Vždy záleží na lokálních podmínkách konkrétního průmyslového podniku. V tomto ohledu věřím ve vysokou inovační schopnost českého průmyslu a ve zdravý selský rozum.

ČSZE oslaví příští rok 30 let existence

Český svaz zaměstnavatelů v energetice reprezentuje 38 členských firem, které mají celkem 15 tisíc zaměstnanců. Od svého vzniku v roce 1991 ČSZE aktivně spolupracuje na přípravě vyhlášek a zákonů jako garant odborné způsobilosti v elektrotechnice. Cílem je zvyšovat etiku podnikání v energetických odvětvích a dosahovat maximální energetické bezpečnosti. Svaz zastupuje Česko v mezinárodní elektroenergetické unii EURELECTRIC či Mezinárodní organizaci pro sociální bezpečnost ISSA.

Převzato z časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky Spektrum (4Q/2020). Autor článku: Jan Stuchlík. Foto: Spektrum SP ČR.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme