Rizikové úseky silnic budou pro řidiče bezpečnější

Nová technologie VŠB-TUO slibuje méně dopravních nehod v rizikových úsecích díky signalizačnímu a světelnému zařízení, které se aktivuje průjezdem vozidla po silnici. Díky tomu se stanou kritická místa přehlednější především při snížené viditelnosti.

Zařízení, jež mohou nyní firmy získat nákupem licence, bylo vyvíjeno pod vedením prof. Stanislava Mišáka a jeho týmu z Centra energetických a environmentálních technologií VŠB-TUO jako reakce na dlouhodobě špatnou situaci na českých silnicích.

VŠB-TUO

Za rok 2020 bylo podle statistik evidováno 94 794 nehod. Jedním z důvodů je již tradičně nepřizpůsobení rychlosti aktuálním podmínkám na silnicích jako jsou snížená viditelnost nebo nepřehlednost v některých úsecích.

Silnici osvětlí tlaková vlna jedoucího vozidla

Nové signalizační a světelné zařízení instalované po obvodu vozovky dokáže osvětlit rizikový úsek silnice pouze pomocí tlakové vlny z projíždějícího vozidla. Dojde tak k automatickému osvětlení části vozovky, tedy k lepší přehlednosti, a to především v zatáčkách a hůře viditelných úsecích.

Při umístění např. na svodidlech již není potřeba žádný přívod elektrické energie k napájení namontovaných svítidel. Samotná montáž do stávajících svodidel je přitom velmi jednoduchá a v porovnání s jinými zařízeními obdobného účelu je toto odolnější proti mechanickému poškození.

Zařízení dokáže řidičům zobrazit i krátká textová upozornění

Testování prototypu probíhalo v reálném provozu a bylo zaměřeno na různé klimatické podmínky, jako jsou vlhkost a teplota, dále byly sledovány světelné podmínky v místě instalace s důrazem na viditelnou vzdálenost světelných modulů.

„V průběhu vyhodnocovací fáze jsme celý koncept upravili tak, aby bylo možné kromě světelných signálů využít LED technologii k i zobrazení krátkých textových zpráv, například o venkovní teplotě, vlhkosti, nebezpečí náledí a podobně,“ říká prof. Stanislav Mišák z VŠB-TUO.

Vývoj zařízení byl spolufinancován Technologickou agenturou ČR pod názvem „Průjezdový energetický systém pro generování elektrické energie pro osvětlení či signalizaci nebezpečných úseků pozemních komunikací.“

Finální prototyp je nabídnut firmám ke komerčnímu využití formou prodeje licence. Potenciální zájemci mohou být např. společnosti působící v oblasti bezpečnosti silničního provozu nebo firmy provádějící dopravní stavby.

Redakčně upravená tisková zpráva VŠB-TUO

Doporučujeme