Roboti nastupují do kravínů. Česká firma Brunnthaller-CS staví stáje v celé Evropě

Začínali jako pobočka tradiční rakouské společnosti. Nakonec převzali její původní trhy a nyní exportují stáje pro farmy od Německa až po Moldávii a Rusko. Protiruské sankce vývoz na východ zasáhly, díky ekonomické diplomacii se situace lepší.

Brunnthaller-CSNejmodernější kravín v České republice postavila nedávno přeloučská firma Brunnthaller-CS v Ohařích u Kolína pro zemědělskou společnost Proteco Agro. Kravín v podobě, jako zná většina lidí z časů Jednotných zemědělských družstev, však nepřipomíná ani v nejmenším.

„Moderní kravíny se od těch, které jsme znali ze sedmdesátých či osmdesátých let, zásadně liší. Především způsobem chovu. Původní vazné ustájení bylo nahrazeno volným ustájením. Objekty jsou prosvětlené s velikou kubaturou vzduchu. Odklízení hnoje, dojení a krmení je prováděno poloautomaticky nebo přímo automaticky s možností dálkového přenosu dat i řízení,“ popisuje majitel firmy Jan Žirovnický, který před časem převzal řízení společnosti od svého otce.

Krmení i dojení řídí stroje

Jan Žirovnický, majitel společnosti Brunnthaller-CS. Foto: Brunnthaller-CS V praxi podobu moderních stájí ukazuje právě projekt v Ohařích. Dřevěná budova pojme 261 krav a namísto početné obsluhy v něm velkou část činností zajišťují počítače a roboti. Zatímco v původním kravíně dostávala zvířata krmení dvakrát denně, nyní je počítač nakrmí sedmkrát za den. Zemědělci přivezou krmení do zásobníku jen jednou za tři dny.

Pokud zvířata spotřebují méně, než jim robot servíruje, mohou zaměstnanci na dálku prostřednictvím aplikace krmnou dávku snížit. Prostor pro zvířata je vybavený také meteorologickou stanicí, jejíž čidla vyhodnocují intenzitu větrání.

Také dojení provádějí roboti, struky jsou zaměřovány laserem, pokud ve struku dojde mléko, robot dojení ukončí. Počítač rovněž hlídá kvalitu mléka a dokáže vyhodnotit, pokud kráva není v pořádku. Nemocnou krávu pak nepustí mezi ostatní zvířata, ale do separace. Veterinář pak při kontrole neruší ostatní zvířata.

Firma Brunnthaller-CS, která tento zemědělský zázrak techniky dodala, vznikla v roce 1992 nejdříve jako obchodní zastoupení druhé největší rakouské firmy na dodávky stájových technologií Brunnthaller GmbH Co.KG. Tato firma s dlouholetou tradicí ve výrobě a prodeji stájových technologií a technologického zařízení zejména pro farmy v Rakousku a v Německu prostřednictvím této kanceláře dodávala stáje do České republiky a na Slovensko.

Převzali značku i zákazníky mateřské firmy

Foto: Brunnthaller-CSS rostoucím počtem zákazníků se česká pobočka stále více osamostatňovala a v roce 1993 byla založena vlastní společnost Brunnthaller-CS, jako dceřiná jednotka mateřské firmy. Když pak byla v letech 1998 až 1999 ukončena činnost mateřské firmy v Rakousku, stala se dceřiná společnost zcela samostatnou českou firmou. V roce 2002 pak odkoupila všechna práva na značku a majetek z rakouských rukou a stala se rodinnou českou firmou.

Firmě se přitom podařilo udržet nejen trh český a slovenský, ale také zakázky své původní mateřské firmy v Německu nebo Rakousku. „Vzhledem k tomu, že ještě za existence mateřské firmy jsme velkou část výroby exportovali do těchto zemí, jsou naši pracovníci zvyklí na kvalitní práci a zákazníci to oceňují. Většina zahraničních odběratelů se k nám vrací, běžně objednávají technologie z naší produkce,“ říká Jan Žirovnický.

Tyto trhy jsou pro firmu také jednoznačně nejnáročnější. „Zákazníci za svoje peníze vyžadují precizní práci a kvalitu dodávek,“ podotýká Jan Žirovnický. V současné době firma nedodává jen tradiční produkty, jako jsou farmy pro chov skotu nebo prasat, ale také zařízení a vybavení pro stáje koní, drůbežárny, ale také zařízení a vybavení potravinářských, krmivářských a zpracovatelských závodů, jako jsou dopravníky, dopravní cesty nebo vzduchotechnika.

Sankce zastavily vývoz do Ruska

Foto: Brunnthaller-CSFirma disponuje vlastní projekcí a základní výrobou, zároveň spolupracuje s projekčními kancelářemi v Pardubicích a Třebíči. Kromě Rakouska, Německa a Slovenska firma vyváží také do Maďarska, Slovinska a od roku 2006 také do Ruska a na Ukrajinu. Na tento trh však silně dopadlo vyhlášení protiruských sankcí ze strany Evropské unie po ruské anexi Krymu.

„Sankce se projevily jednoznačně negativně. V letech 2015 až 2017 jsme do Ruska nedodali takzvaně ani šroubek. Teprve návštěvě prezidenta Zemana se skupinou podnikatelů v říjnu roku 2017 se objevují první poptávky a připravují se dva kontrakty,“ pokračuje Jan Žirovnický.

Firma zkouší pronikat i na další trhy. „Začínáme nyní na trzích Moldávie a Běloruska, jsou podepsány mandátní smlouvy o zastupování s místními firmami. Letos se také poprvé zúčastňujeme zemědělského veletrhu v Novém Sadu v Srbsku,“ vypočítává Jan Žirovnický.

Zatímco v tuzemsku firma realizuje projekty prostřednictvím vlastní stavební firmy BAS, v zahraničí si najímá místní firmy a celou stavbu dozoruje její stavební dozor. „Kompletování technologií provádíme formou šéfmontáží,“ doplňuje Jan Žirovnický.

Složité je přitom především vyrovnat se s různými právními, stavebními předpisy nebo předpisy v oblasti bezpečnosti práce v různých státech. „V každé zemi máme obchodního zástupce, který problematiku předpisů musí znát a naše pracovníky je s nimi seznamuje,“ vysvětluje Jan Žirovnický.

Pro firmu je důležité, že v posledních letech se daří také českému zemědělství. „Rostoucímu zájmu o modernizaci chovů jednoznačně napomáhá dotační titul Program rozvoje venkova i rostoucí konkurence v okolních zemí. Abychom byli schopni vyrovnat se parametrech dojivosti i produktivitě práce je nutné stavět nebo rekonstruovat kompletní stáje i jejich zázemí,“ uzavírá Jan Žirovnický.

Dalibor Dostál

Společnost Brunnthaller-CS v kostce

Firma Brunnthaller-CS zabezpečuje komplexní služby v oblasti realizace technologických linek pro mechanizaci prací v živočišné výrobě. Nejen pro tradiční obory, kterými jsou farmy pro chov skotu a prasat, ale také zařízení a vybavení pro stáje koní, drůbežárny a v několika případech i zařízení a vybavení potravinářských, krmivářských a zpracovatelských závodů jako jsou dopravníky a dopravní cesty nebo vzduchotechnika..

• Teritorium: Asie | Evropa | Rakousko | Rusko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby | Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme