Roboti přichází na stavby. Současný nedostatek pracovníků ale podle odborníků nevyřeší

Nově technologie mění i obory, které byly dosud na ruční práci výrazně závislé. Kromě robotů se jedním z trendů ve stavebnictví může stát i 3D tisk. Už dnes se prosazují drony nebo metoda informačního modelování staveb.Robotizace začíná zasahovat stále více oborů výroby. V automobilkách nebo elektrotechnickém průmyslu jsou už ramena robotů manipulujících nebo svářejících komponenty obvyklou součástí výrobních linek.

Nově se však začínají prosazovat také v oborech, kde by jejich nasazení čekal jen málokdo. Je to i tím, že v Česku je v současnosti neobsazeno kolem tří procent pracovních míst, a proto má pro robotizaci příhodné podmínky. Například ve Stránčicích u Prahy dokončuje vynálezce Štěpán Kočí vývoj robota, který dokáže vyzdít sedm metrů dlouhou a dva a půl metru vysokou stěnu za 40minut a ušetřit tak práci šesti zedníků.

Stroj bude řízen pomocí tabletu. Návratnost investice má být pouhý rok. Na podobném projektu pracuje také katedra technologie staveb pražského ČVUT. Roboti se ve stavebnictví nemají používat pouze ke zdění, ale například také k frézování přesných forem do polystyrenu pro betonové odlitky respektive stavební dílce. Na ČVUT se zabývají také dalším progresivním směrem – 3D tiskem staveb. Výzkum spočívá především v hledání materiálu, který bude dostatečně jemnozrnný, tekutý a zároveň rychle tuhnoucí.

Každá stavba je originál

I když tyto technologie nastupují velmi rychle, současný nedostatek pracovníků ve stavebnictví podle odborníků nevyřeší. „Roboti určitě nevyřeší současný nedostatek pracovníků ve stavebnictví. Zavádění nových technologií do jednotlivých průmyslových oborů je ale trend, kterému se nevyhne ani stavebnictví. Je důležité si připomenout, že každá stavba je originál, a nelze ji tedy realizovat podle jednotné metodiky a podle vždy stejného postupu,“ vysvětluje Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Technologie se však podle něj v oboru prosazují. „Robotizace se projeví spíše ve zlepšování technologií v pozemním i inženýrském stavitelství, například využíváním dokonalejších stavebních strojů, svařovacích aparátů a podobně,“ dodává Václav Matyáš.

Také další odborníci uznávají, že technický pokrok se v oboru promítá velmi výrazně. „Záleží, co si představíme pod pojmem roboti. Nicméně některá sofistikovaná stavební mechanizace již dnes zastane spoustu práce místo lidí. Vidíme to zejména v inženýrském stavitelství, které je podstatně méně náročné na lidskou sílu, než pozemní stavitelství,“ konstatuje Jiří Vacek, ředitel společnosti CEEC Research, která se zabývá analýzami ve stavebnictví.

Pomalejší postup

Také podle jeho slov není ve stavebnictví nástup robotizace a digitalizace tak rychlý, jako v jiných oborech. „Vidíme například čím dál větší využití dronů při zaměřování staveb. Digitalizace a modernizace stavebnictví bude pokračovat, nicméně tento postup bude určitě pozvolnější, než například v průmyslu a strojírenství,“ dodává Jiří Vacek.

Naopak ve stavebnictví vznikají díky digitalizaci procesy, které jsou unikátní jen pro tento obor. „Základem při digitalizaci stavebnictví je metoda informačního modelování staveb, takzvaná metoda BIM. Jde o proces vytváření, užití a správy dat o stavbě během jejího životního cyklu. Dochází tak k propojení přípravy, provádění a provozování stavby do jednoho komplexního digitálního systému,“ doplňuje Václav Matyáš.

Stavební boom se, opět, konat nebude

Zároveň je skeptický k tomu, že by Česko v brzké době čekalo výrazné oživení oboru. „V současné době se nedá o nějakém stavebním boomu hovořit – stát zatím jen slibuje, že se pustí do výstavby velkých projektů, zejména v oblasti dopravní infrastruktury. Dosud k tomu ale nedošlo,“ konstatuje Václav Matyáš.

Aby mohla začít intenzivní výstavba, je podle něj nutné provést celou řadu kroků, například legislativních, které ji umožní. „Základním předpokladem pro intenzivní zahájení výstavby je rychlejší stavební příprava, než jak ji známe u chystaných projektů stavby dálnic, silnic 1. třídy nebo okruhů kolem měst – dostatečně výmluvným je příklad Pražského okruhu. Zatím tedy nelze očekávat výrazné zlepšení,“ dodává Václav Matyáš.

Přečtěte si více o situaci v českém stavebnictví


Podobně se na sliby výrazných státních zakázek dívá i Jiří Vacek. „Jak ukázala naše nejnovější Kvartální analýza českého stavebnictví, kapacity stavebních firem jsou vytíženy téměř na maximum. Na trhu je výrazný nedostatek lidských zdrojů a nových bohužel příliš nepřibývá, takže kapacity není odkud doplňovat. Dělnické profese nejsou bohužel pro mladé příliš atraktivní. Kapacity tedy budou problémem. Na druhou stranu je otázkou, kolik se podaří z plánovaných staveb reálně začít stavět, v tomto ohledu bych byl trošku opatrný,“ konstatuje ředitel společnosti CEEC Research.

Pracovníků v oboru by na druhou stranu neměl být nyní takový nedostatek, aby se kvůli tomu konkrétní projekty protahovaly. Veřejnost často poukazuje na to, že na klíčových dopravních stavbách, kvůli kterým řidiči musí jezdit po dlouhých objížďkách, se často dlouhé týdny pohybuje jen minimum dělníků a práce téměř nepostupují kupředu. „Je to určitě individuální, záleží na konkrétní stavbě a případně i firmě, která ji realizuje. Může jít totiž jak o nedostatek kapacit k pokrytí prací, tak ale i o technologickou přestávku. Zvláště v zimě není možné všechny práce realizovat a někdy je potřeba počkat na skončení zimního období,“ uzavírá Jiří Vacek.

Dalibor Dostál

Jak vzniklo slovo robot

Robot je stroj pracující s určitou mírou samostatnosti, vykonávající určené úkoly, a to předepsaným způsobem a při různých mírách potřeby interakce s okolním světem a se zadavatelem: Robot je schopen své okolí vnímat pomocí senzorů, reagovat na něj, zasahovat do něj, případně si o něm vytvářet vlastní představu, model. Autorem tohoto světově používaného termínu je český spisovatel Karel Čapek. Odvodil ho od slova robota, které bylo známo již v 17. století a vyjadřovalo otrockou práci poddaných. Mírně pozměněné jej poprvé ve významu stroj použil český spisovatel Karel Čapek v divadelní hře R.U.R. Slovo mu poradil jeho bratr Josef Čapek, když se ho Karel ptal, jak umělou bytost pojmenovat. Původně zamýšlený labor zněl autorovi příliš papírově. 
Zdroj: Wikipedie

 

• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme