Roboti vyřeší nedostatek pracovníků jen částečně

České průmyslové firmy se snaží chybějící pracovní síly nahrazovat moderními automatickými systémy. Ani plnohodnotná robotizace však podle odborníků současný nedostatek zaměstnanců zcela nevyřeší.Především platí to, že existují pozice, kde člověka robotem nehradit nelze. Experti zároveň upozorňují na to, že by se poptávka firem přesunula k jiným skupinám zaměstnanců. V budoucnu může být největší nouze o programátory CNC strojů, inženýry organizující výrobu či pracovníky ochotné zvyšovat svoji digitální gramotnost.

Kvůli nízké míře nezaměstnanosti se české průmyslové podniky v současnosti uchylují k nahrazování neobsazených pozic automatizovanými a robotizovanými systémy.

„Dopad se z pohledu řešení nedostatku pracovních sil nesmí přeceňovat. Rutinní a stereotypně vykonávané činnosti, soustavně se opakující administrativní práce nebo i úklidové práce mohou být roboty vykonávány. Vzhledem k tomu, že se jedná ve valné většině o pracovní pozice, o které není mezi lidmi zájem, může být robotizace těchto činností pro podniky řešením deficitu pracovní síly,“ připouští prezident Elektrotechnické asociace České republiky Jiří Holoubek.

Míst pro roboty je málo

Jen jako částečné řešení současného nedostatku pracovních sil vidí robotizaci výkonný také ředitel strojírenského koncernu ZKL Jiří Prášil mladší. „Větší robotizace a digitalizace by vyřešila současný problém průmyslových firem jen do jisté míry. Plnou robotizace lze nasadit jen do velkosériových programů, nejčastěji v automobilovém průmyslu,“ říká.

Podle Zdeňka Kolíbala z Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně je otázkou, zda lze momentálně volná místa jednoduše nahradit průmyslovými roboty, které jsou v současné době po technické a finanční stránce k dispozici. „Troufám si říci, že takových míst je velmi málo. Většinou jde o pracovní činnosti, které lze těžko robotizovat. Hodně práce však dnes zastanou menší takzvané kolaborující roboty,“ sdělil.

Toto řešení zmiňuje i ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT Ondřej Velek. „Pokud firma investuje do automatizace výroby, může například deset současných manuálních operátorů nahradit pěti kooperativními roboty. Pak bude stačit pouze jeden operátor pohybující se mezi roboty k dosažení stejného množství produktu,“ popisuje Velek.

Robotizace promění trh práce

„S vyšší robotizací naroste poptávka po programátorech a dalších pozicích souvisejících s větším nasazením robotizace. Současná vysoká poptávka po méně kvalifikovaných pozicích by se tak přesunula do jiné kategorie,“ myslí si Martina Černá z personální agentury Jobs Contact.

Podobně na situaci nahlíží i Prášil. „Nástup Průmyslu 4.0 povede k redukci zájmu o dělníky. Naopak největší nouze bude o programátory CNC strojů a postupáře se znalostí virtuální simulace technologického postupu. Těch je na trhu práce opravdu málo,“ doplňuje výkonný ředitel ZKL.

Podle Holoubka velké změny v budoucí poptávce po zaměstnancích očekávat nelze. Už v současnosti se totiž firmy u zájemců o zaměstnání zaměřují na sady dovedností, které zasahují do více oborů.

„V oblasti potřeby lidských zdrojů nelze žádnou revoluci očekávat. Jediným revolučním prvkem je bezpodmínečně nutná změna myšlení lidi, zejména střední a starší generace spočívající v akceptování faktu, že se i člověk stává součástí digitálního hodnototvorného řetězce a musí svoje digitální okolí respektovat a naučit se s ním komunikovat,“ sdělil Holoubek.

Zvyšování digitální gramotnosti

Se současnou modernizací se podle Kolíbala rozvíjí poptávka po pracovnících s vysokou technickou erudovaností, kteří dokážou robotizovaná pracoviště nejen obsluhovat, ale i navrhovat a připravovat.

„Jestliže již taková firma má pracoviště, v nichž pracovníky z velké části nahrazují roboty, pak samozřejmě se jí problém nedostatku pomocných pracovních sil tolik netýká. Pro svůj rozvoj však bude jistě hledat výše zmíněné erudované a kvalifikované síly,“ doplnil.

Tato situace bude podle Kolíbala příznačná i v budoucnu, pokud se robotizace a digitalizace v českém průmyslu více rozšíří.

„Kromě těchto pracovníků by byla největší nouze o pomocné práce, které dosud při nejlepší vůli jednoduše robotizovat nejdou. Takových činností je stále veliká řada,“ sdělil. V budoucnu bude podle Velka u pracovníků nejdůležitější kreativita. Automatizací totiž ubude řada manuální práce, čímž se uvolní spousta pracovní síly pro tvůrčí práci. Zaměstnanci si musí uvědomit potřebu soustavného zvyšování svojí digitální gramotnosti.

Redakčně upravená tisková zpráva Lesensky.cz

Doporučujeme