Robotů by se českým firmám hodilo dvakrát víc, zjistil průzkum

Průmyslové roboty v současnosti využívá 13 procent malých a středních podniků. Typicky mají robotizovánu přibližně desetinu produkce. Sedm procent firem z tohoto segmentu využívá mobilní robotiku, pět procent kolaborativní roboty.

Vyplynulo to z průzkumu, který pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR) uskutečnila v březnu agentura Ipsos. Zúčastnilo se jej 200 podniků, partnery výzkumu byly Komerční banka a Škoda Auto.

Ilustrační fotografie

Průzkum ale podle místopředsedkyně představenstva AMSP ČR a ředitelky pro zahraniční obchod společnosti Audacio Pavly Břečkové zároveň ukázal na propastný rozdíl mezi velkými a menšími hráči. „Velcí hráči jsou finančně podpoření svým korporátem,“ říká Břečková.

„Pokud se má plošně zvýšit robotizace a automatizace a tím zároveň produktivita, potažmo uvolnění pracovní síly k vývoji finálních produktů a k produktům s vyšší přidanou hodnotou, pak je třeba podpory státu směrem k malým a středním podnikům,“ vysvětluje. „Mám na mysli například daňová zvýhodnění, cílené dotace a podobně,“ dodává.

„Segment malých a středních podniků je pro rozvoj české ekonomiky zásadní,“ připojuje se předseda představenstva AMSP ČR Josef Jaroš.

„Daní v České republice, nestěhuje sídla do daňových rájů, zaměstnává z větší části české lidi, má nezměrnou hodnotu v tom, jak projevuje společenskou odpovědnost,“ přibližuje Jaroš.

V akci jsou hlavně ve zpracovatelskému průmyslu

Podle Českého statistického úřadu v roce 2020 sice používalo průmyslové roboty více než 60 procent velkých podniků v odvětví zpracovatelského průmyslu, v případě malých se ale jednalo pouze o devět procent.

Zatím vzácnější je také využití takzvaných kolaborativních robotů, kteří pomáhají při různých úkonech, při nichž je potřeba vysoká a stále stejná přesnost. Používají se proto pro svařování, šroubování, lepení, umísťování předmětů nebo odměřování přesných měr například při míchání barev.

Instalace robotické výrobní linky v Lutíně 2.

Potenciál pro využívání robotů je přibližně dvojnásobný oproti současnému stavu, konstatuje závěrečná zpráva k průzkumu. V této oblasti tak můžeme v budoucnu očekávat růst. Koronavirová krize ale podle Jaroše investice do robotizace zbrzdila. „Firmy řešily jiné náklady, jako bylo testování, výpadky lidí nebo rovnou zavřené provozy, výpadky v dodávkách, exportéři řešili potíže v dodavatelských řetězcích,“ vypočítává Jaroš.

„Znamenalo to obrovské vyčerpání finančních zdrojů i rezerv, ve velké řadě firem se investice jakéhokoli druhu odsunuly či rovnou škrtly,“ doplňuje místopředsedkyně představenstva AMSP ČR a jednatelka společnosti HAHN Automation Šárka Ošťádalová.

S financováním pomohou dotace

„Průzkum přináší z mého pohledu dvě podstatná zjištění. Prvním je poměrně velký potenciál a více než padesátiprocentní zájem zejména středních průmyslových či obchodních firem investovat do robotizace. Druhým je skutečnost, že za největší bariéru robotizace ve firmách jsou považovány vysoké vstupní náklady doprovázené dalšími aspekty, jako je nižší míra orientace v oblasti a nemožnost se poradit,“ komentuje zjištění David Formánek, člen představenstva Komerční banky zodpovědný za korporátní a investiční bankovnictví.

„Jsem přesvědčen, že tuto bariéru pomohou firmám překonat aktuálně připravené dotační programy určené právě na digitalizaci a robotizaci, zejména Operační Program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost nebo Digitální podnik v rámci Národního plánu obnovy,“ říká Formánek s tím, že s posouzením investičního záměru a následně komplexním dotačním managementem včetně financování jsou firemním klientům nápomocni specialisté KB EU Pointu.

Stáhnout výsledky průzkumu „IPSOS pro AMSP Robotizace v MSP“

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme