Rok 2018 výrazně pročistí trh s poskytováním půjček

Ze zhruba 55 tisíc firem, které poskytovaly nebankovní spotřebitelské úvěry, zažádalo o licenci jen 108 společností. Jednotliví finanční poradci v současnosti procházejí školeními, zkoušky nesložil každý čtvrtý z nich.Nový zákon o úvěru platí sice již od 1. prosince 2016, ale nejvýraznější změny na trhu poskytování půjček přinese až v roce 2018. Všichni poskytovatelé nebankovních úvěrů totiž musejí mít licenci od České národní banky, která zároveň funguje jako dozorový orgán.

O licenci si všichni zájemci museli zažádat do konce února roku 2017. Česká národní banka (ČNB) má pak na rozhodnutí o udělení licence 15 měsíců. Do konce listopadu roku 2017 zatím žádný nebankovní poskytovatel licenci od České národní banky neobdržel. Všechny úvěrové společnosti, které si o licenci zažádaly, tak nyní podnikají v provizorním režimu takzvaného přechodného období, které skončí nejpozději 31. května 2018.

Základní kapitál nejméně 20 milionů

Kvůli velmi přísným podmínkám k udělení licence, k nimž patří například požadavek na základní kapitál společnosti ve výši minimálně 20 milionů korun a prokázání odborných znalostí, lze očekávat výrazné pročištění finančního trhu. Z původních zhruba 55 tisíc subjektů projde náročnými kritérii, která se v některých ohledech přibližují bankovním standardům, pravděpodobně jen pár stovek z nich. Česká národní banka obdržela 108 žádostí o povolení k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru.

Ne všechny však zřejmě licenci nakonec získají. „Podle našich odhadů to budou desítky poskytovatelů, neboť ne všechny subjekty, které o licenci požádaly, skutečně dokáží ve stanoveném termínu splnit podmínky pro její udělení,“ odhaduje Ivan Straka, vedoucí oddělení marketingu úvěrové společnosti Essox.

Přehled změn pro podnikatele od roku 2018 na BusinessInfo.cz

„Díky tomuto opatření bude tuzemský finanční trh očištěn od nepoctivých firem. Ty svým jednáním ohrožovaly klienty, kteří často končili v dluhové pasti, a navíc svým jednáním vrhaly nepříznivé světlo i na slušné a seriózní finanční instituce v Česku,“ říká ředitel právního oddělení společnosti Provident Financial Martin Šváb s tím, že zákon začal regulovat takzvané mikropůjčky, stanovil maximální strop pro sankce a rovněž upřesnil kritéria pro prověření žadatelů.

„Věříme, že díky většímu důrazu na prověřování jsou nyní spotřebitelé lépe chráněni před nechtěným předlužením,“ doplňuje Martin Šváb.

Firmy, které o licenci požádaly, většinou neměly se splněním přísných podmínek problémy. „Většinu požadavků, které zavedl nový zákon o spotřebitelském úvěru, plnila naše společnost ještě před jeho účinností. Z našeho pohledu šlo tedy spíše o technické a formální změny, než zásadní revoluci v procesech,“ říká Ivan Straka. 

Zákon také zavádí povinné zkoušky pro všechny finanční poradce, zprostředkovatele, poskytovatele, prodejce a distributory úvěrových produktů, jimž zbývá čas do konce listopadu 2018 na jejich úspěšné absolvování.

Testy poradců obsahovaly chyby

Testování probíhá od dubna 2017, a tak již lze hodnotit úroveň zkoušek i jejich přínos. Na přípravě otázek se z nemalé části podílely vybrané firmy z branže, i tak ale odborníci poukazují na chybovost. „Protože otázky připravovali lidé s různými schopnostmi uvažování a vyjadřování i s různou profesní historií, je výsledek v některých ohledech nesourodý. Většina otázek je korektních, ale stále v testech figurují některé otázky chybné, zmatečné, špatně stylizované a podobně,“ upozorňuje David Eim, produktový manažer společnosti Gepard Finance, která se v rámci Asociace hypotečních makléřů na obsahu zkoušky též podílela.

„Databáze otázek zpočátku skutečně trpěla vyšší chybovostí, protože na jejich sestavení bylo poměrně málo času. Postupně jsou ale chyby opravovány a v prosinci se již na zkouškách objeví nová verze databáze otázek vycházející z již 3. aktualizace,“ uvádí Petr Volek, člen Rady pro profesní zkoušky sdružení EFPA, jež je akreditováno ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti a podílí se rovněž na opravě chyb v otázkách.

Průměrná úspěšnost absolventů je podle Petra Volka zatím poměrně vysoká a rozhodně nenaplňuje očekávání odborné zkoušky jako strašáka úvěrových poradců a zprostředkovatelů. „Úspěšnost se drží nad 75 procenty, což je poměrně standardní hodnota. Ani zkušený člověk však bez přípravy nemá zkoušku jistou,“ upozorňuje Petr Volek.

Stačí papouškovat, není nutné rozumět

Podle Davida Eima je pochopitelné, že je třeba efektivně prozkoušet řádově tisíce osob. Zkoušce nicméně vytýká, že je absolvovatelná i pouhým memorováním správných odpovědí bez nutnosti porozumění obsahu. I přes zmíněné nedostatky nicméně odborníci hodnotí testování odbornosti jako krok správným směrem. „Zkoušku si dovedu představit náročnější, než je nyní. Jsem ale rád i za stávající formát, protože z trhu odstraní alespoň ty nejméně motivované poradce, jimž to prostě nebude stát za to,“ uvádí David Eim.

Na zkoušky se museli připravit nejenom samotní poskytovatelé úvěrů, ale také firmy, které mají v oboru zažádáno o licenci. „Nové testování odborných znalostí a dovedností rozhodně vítáme. Po přísných kritériích pro získání licence je to další krok, jak očistit trh hlavně od zprostředkovatelů půjček, kteří jdou čistě za ziskem. U poskytovatelů pak testování představuje tlak na vyšší vzdělanost a informovanost samotných zaměstnanců, kteří musejí být schopni předat kvalitní informace zákazníkům,“ hodnotí regulaci Robin Stránský, marketingový manažer české úvěrové společnosti Tommy Stachi.

Ve stejném duchu jsou však postupně regulovány i další oblasti finančního trhu. „Před zákonem o spotřebitelském úvěru byl nový model odborných zkoušek zaveden jako první v roce 2011 u zákona o doplňkovém penzijním spoření. Nové odborné zkoušky pak aktuálně zavádí novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu v sektoru investic s účinností od 3. ledna 2018,“ upozorňuje Miloslav Kufa, finanční ředitel finanční skupiny Ramfin, a dodává, že odborná způsobilost na základě nových zkoušek se zatím netýká oblasti pojištění.

Dlužníci musí splatit původní půjčku

Poskytovatel úvěru, který nedostane od ČNB licenci, nesmí již poskytovat další úvěry. Pro klienta se ale z hlediska doplacení úvěru nic nemění. „Úvěr musí doplatit poskytovateli dle uzavřených smluvních podmínek. V případě problémů se splácením úvěru se ale spotřebitel už s největší pravděpodobností nebude moci s poskytovatelem bez licence domluvit na změně smlouvy – například na snížení splátek či prodloužení lhůty splatnosti, pokud tuto možnost nebude mít výslovně uvedenu v uzavřené smlouvě. Lze také předpokládat, že poskytovatelé bez licence ukončí své podnikání a pohledávky z nesplacených zápůjček ‚odprodají‘ jinému subjektu,“ vysvětluje Martin. Šváb s tím, že klient musí být o této skutečnosti informován.

I v takovém případě ale platí pro klienta původní podmínky úvěrové smlouvy – tedy například výše splátek, splatnost spotřebitelského úvěru apod. Pokud tedy klient poskytovatele, který k 1. červnu 2018 nebude mít licenci od ČNB, bude z nějakých důvodů potřebovat podstatně změnit podmínky své úvěrové smlouvy, je možné, že jedinou možností, jak toho dosáhnout, bude refinancování závazku u některého licencovaného poskytovatele.

 „V případě jakýchkoli pochybností ohledně přístupu poskytovatele úvěrů ke spotřebiteli, jeho chování a podobně se spotřebitel musí obrátit na Českou obchodní inspekci, po udělení licence ale už na ČNB,“ uzavírá Martin Šváb.

Dalibor Dostál

Doporučujeme