Rok 2019 má být pro ekonomiku Nigérie zlomový

Po letech recese započaté hlavně rokem 2016 a také poklesem cen ropy, očekává Nigérie v roce 2019 výraznější růst, než se původně předpokládalo.Mezinárodní měnový fond nedávno revidoval prognózy růstu HDP z předešlých let s tím, že ekonomika v roce 2019 povyroste o zdravých 2,3 procenta oproti předchozím odhadům na úrovni 1,9 procenta.

Důvody této predikce jsou různé a experti je dávají do souvislosti spíše s růstem globální ekonomiky než s domácími faktory. Je to zejména oživení cen ropy, která je pro Nigérii hlavním zdrojem příjmů. Cena ropy se od roku 2016 zvedla z 54 dolarů na 61 dolarů za barel.

Tato skutečnost přispěla k posílení hodnoty exportu Nigérie, což poskytlo velmi potřebnou pomoc při revizi příjmových toků. Pro rok 2020 se očekává, že růst překročí tři procenta. Také zotavující se soukromý sektor zaznamenal rostoucí počet domácích podnikatelů a firem, kteří se vracejí zpět do země a obnovují své ekonomické aktivity. Optimistická predikce může být částečně připsána také rostoucí technologické infrastruktuře v celé zemi. Občané jsou technicky neustále zdatnější a zároveň ochotní přijmout a implementovat nové technologie do svého podnikání. V důsledku toho přibývá ekonomicky aktivních Nigerijců.

Soukromá účast na burze dosahuje rekordní úrovně. Země se také stala jedním z globálních center v obchodování kryptoměnami. Občané totiž stále více využívají výhod přístupu k platformám bitcoin, aby získali benefity z rozvíjejícího se trhu elektronických měn. Nigerijští podnikatelé a investoři nyní obchodují s více než čtyřmi miliony dolarů denně, což dále dokazuje schopnost země přijmout nové ekonomické výzvy a inovace.

Ministerstvo průmyslu, obchodu a investic vedené Okechukwu Enelamou aktivně vybízí domácí firmy i zahraniční investory k účasti na konferencích, veletrzích a summitech, které se konají v Nigérii nebo i mimo ni.

Tyto záblesky slibného vývoje ovšem neznamenají, že by se země vymanila z vážných problémů. Spirálovitá povaha veřejného dluhu představuje závažnou hrozbu pro ekonomický růst, včetně s tím související nezaměstnaností v některých regionech. Tyto skutečnosti mohou brzdit ekonomickou dynamiku a vyžadují urychlené řešení.

Rok 2019 by mohl být pro nigerijské hospodářství v pozitivním smyslu zlomový, ale vše bude záviset na tom, jak se v krátkodobém horizontu budou řešit stávající problémy.

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Štěpán Beneš, Lagos.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Afrika | Nigérie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme