Rok 2019 přináší zdanění zahraničních firem ovládaných českými podniky

Příští rok přinese několik daňových novinek. Změny se dotknou daně z přidané hodnoty nebo zdanění investičních fondů. U některých změn stále není jasné, zda začnou platit již od ledna, novelu stále projednává Poslanecká sněmovna.Rok 2019 přináší pro tuzemské podnikatele některé významné změny v daňové oblasti. Jako téměř každý rok ale živnostníci a firmy až do poslední chvíle nevěděli, čím se mají od prvních dnů nového roku řídit. Poslanecká sněmovna totiž takzvaný daňový balíček schválila až 21. prosince 2018. Tato novela, stejně jako úpravy schválené v předchozích měsících, přináší v daních některé důležité změny.

Novela zákona o daních z příjmů například od 1. ledna 2019 mění zdanění investičních fondů. Úprava zužuje definici základního investičního fondu, u kterého se uplatňuje sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 5 procent.

Změny v DPH

Od 1. ledna 2019 již nebudou moci členové sdružení bez právní subjektivity uplatňovat daň z přidané hodnoty (DPH) podle starých pravidel. Až do konce roku 2018 totiž mohli členové sdružení využívat přechodné opatření, na jehož základě agendu DPH za celou společnost (sdružení) řešil pouze takzvaný pověřený účastník. Ten vyplňoval údaje do daňového přiznání, podával kontrolní hlášení, svým jménem vystavoval daňové doklady, přijímal zdanitelná plnění a podobně.

Nově sdružení stále nakupuje a prodává jménem jednoho člena a ten podává přiznání k DPH ze všech tržeb a uplatňovat odpočet ze všech nákupů. Následně z učiněných nákupů „přefakturuje“ poměrnou část nakoupených věcí každému z ostatních členů, tedy vystaví jeden souhrnný daňový doklad každému na poměrnou část všech plnění, které nakoupil za dané období. A ostatní členové naopak „přefakturují“ vybranému členu na všechna plnění, které vybraný člen svým jménem, ale na společný účet v daném období prodal. Tyto doklady zahrnou všichni členové do svého daňového přiznání a kontrolního hlášení.

DPH se týká také další úprava platná od ledna 2019 v souvislosti s dalšími změnami pravidel Evropské unie pro uplatňování DPH a daní z příjmů. Novela Poslanecké sněmovny z 5. prosince 2018 rovněž přeřadila do desetiprocentní snížené sazby daně jízdného u hromadné dopravy, s výjimkou lyžařských vleků Pro rok 2019 byla také schválena novela zákona o daních z příjmů týkající se zdanění investičních fondů.

Účelové odlévání zdanitelných zisků skončí

K výrazné změně dochází rovněž u zdanění zahraničních společností ovládaných českými firmami. České společnosti mají nově zdaňovat příjmy vyjmenované novelou, takzvané nedistribuované příjmy. A to v případě, kdy vlastní z 50 procent, a to přímo i nepřímo, zahraniční společností sídlící v zemi, kde je zaplacená daň o polovinu nižší než česká daň, kterou by zahraniční společnost platila, kdyby sídlila v České republice.

Tento postup se nemá týkat těch zahraničních společností, které vykonávají „podstatnou hospodářskou činnost“ (více o tomto pojmu dále v textu). Mezi vyjmenované příjmy patří například úroky, licenční poplatky, dividendy, příjmy z prodeje podílů, příjmy z finančního leasingu nebo dokonce i příjmy z některých typů „přeprodeje“ zboží či služeb.

„Cílem zavedení tohoto opatření je zastavení účelového odlévání zdanitelných zisků do dceřiných obchodních korporací, umístěných v zemích s nízkým daňovým zatížením,“ vysvětluje Martin Bureš, daňový specialista Havel & Partners.

Návrh novely zákona definuje zahraniční ovládanou společnost jako společnost, ve které se sám poplatník daně z příjmů právnických osob nebo včetně nepřímo spojených osob podílí na více než 50 procentech základního kapitálu či hlasovacích práv nebo má právo na výplatu více než 50 procent podílu na zisku.

Klíčový pojem novela nedefinuje

„Toto opatření se bude týkat veškerých českých ovládajících společností, které ovládají zahraniční ovládané společnosti, ze kterých plynou zahrnované příjmy, k okamžiku skončení zdaňovacího období ovládané zahraniční společnosti v zahraničí, pokud zahraniční ovládaná společnost nevykonává podstatnou hospodářskou činnost a daň obdobná dani z příjmů právnických osob ovládané zahraniční společnosti, která je poplatníkem daně z příjmů právnických osob, ve státě, jehož je daňovým rezidentem, je nižší než polovina daně, která by jí byla stanovena, pokud by byla daňovým rezidentem České republiky,“ definuje Martin Bureš okruh firem, kterých se změna bude týkat.

Přesné určení okruhu podniků, na které nové pravidlo dopadne, přesto nebude snadné určit. „Pojem podstatná hospodářská činnost není nikde v návrhu novely definovaný. Podle našich zkušeností by měl návrh novely dopadat zejména na takzvané schránkové společnosti, kde ovládaná zahraniční společnost nevykonává hospodářskou činnost podporovanou zaměstnanci, zařízením, majetkem a prostory, což nesvědčí o relevantních skutečnostech a okolnostech, nicméně nelze vyloučit také odlišný přístup správce daně,“ uzavírá Martin Bureš.

Dalibor Dostál

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme