Rok 2020 přinese ještě dvě startupové výzvy z Chile

Chilský vládní akcelerátor Start-Up Chile, jeden z TOP deseti startupových programů a domov jedné z největších a nejrozmanitějších start-upových komunit na světě, avizoval harmonogram výzev svých dvou hlavních programů určených i podnikatelům ze zahraničí.

Dlouhodobou vizí Chile je i navzdory pandemii zůstat světovým centrem pro podnikání za využití modenrích technologií a inovací a rozvoj pozitivních dopadů start-upového podnikání na domácí ekonomiku. Aktivit Start-Up Chile se za dekádu jeho fungování zúčastnilo přes 1600 startupů. Jedním z klíčových požadavků programů je důraz na inovativnost v technologiích. Výzvy se u každého programu otevírají obvykle 2x ročně a možnost podat přihlášku bývá zpravidla dostupná po dobu 3 týdnů.

Výzva k podávání přihlášek do programu SEED určenému zakladatelům start-upů, které již mají fungující produkt či službu a na trhu působí nejvýše tři roky, bude spuštěna 1. října 2020. Hlásit se může zakladatel i s širším týmem, přičemž prostřednictvím tohoto programu může být alokováno 37 – 75 tisíc USD v závislosti na zvolené verzi programu (základní/rozšířená). O tomto konkrétním programu jsme informovali české zájemce do hloubky prostřednictvím tohoto webináře.

Vstup do výběrového řízení je podmíněn zasláním doporučujícího dopisu a devadesátivteřinového videa s představením jak zájemce o grant, tak produktu či služby. Projekty hlásící se do výzev budou hodnoceny dle těchto kritérií: produkt/služba (vize a potenciální dopady, atraktivita v chilském kontextu), komparativní výhoda na trhu a profil účastníků (kompetentnost, zkušenosti). Více informací k přihláškám do programu je k dostupných na stránkách agentury Start-Up Chile.

V nabídce Start-Up Chile figuruje také program The S Factory, jehož výzva se zpřístupní 1. prosince 2020. Program je určen ženským podnikatelkám. Úspěšným zájemkyním splňujícím požadavky nabízí Start Up Chile kromě příležitosti otestovat svůj nápad v chilském ekosystému také kapitál ve výši až 15 – 22 tisíc USD v závislosti na zvolené verzi programu (základní/rozšířená), preakcelerační program, coworking s lokálními podnikateli, mentoring a přístup k síti kontaktů a partnerů. Vzhledem k pandemii koronaviru probíhá program do odvolání kompletně online.

V případě dotazů se obracejte na oddělení Amerik: slovakova@mpo.cz.

• Teritorium: Česká republika | Chile
• Témata: Inovace a startupy

Doporučujeme