Rok 2021 bude rekordním z pohledu vývozu zemědělských a potravinářských produktů z USA

Americké federální ministerstvo zemědělství (USDA) odhaduje, že ve fiskálním roce (říjen 2020–září 2021) dosáhne vývoz amerických zemědělských komodit a potravinářských produktů hodnoty 164 mld. USD, tedy nejvyšší hodnoty v historii.

Došlo by k meziročnímu nárůstu o 21 %, tj. 28 mld. USD. Dosavadní exportní rekord byl zaznamenán v roce 2014 ve výši 152 mld. USD.

S ohledem na pandemii covidu-19, problémy v mezinárodní dopravě a cestovní restrikce jde o zajímavý výsledek. Americký zemědělský obchod se tak jeví jako odolný tváří v tvář pandemii i hospodářskému poklesu. Mezi hlavní faktory růstu vývozu patří předpokládaný rekordní vývoz do Číny (zejména zvýšená poptávka po sóji a kukuřici), dále pak vysoké nárůsty objemů i hodnot vývozu řady klíčových produktů, podstatně vyšší ceny komodit i snížená zahraniční konkurence.

Kromě Číny jsou dalšími důležitými vývozními destinacemi pro americké zboží Kanada a Mexiko (se kterými USA nedávno podepsaly novou dohodu o volném obchodu USMCA), Japonsko, Evropská unie a Jižní Korea. Vývozy táhnou nejen rostlinné komodity jako sója, kukuřice a čirok, ale i zahraniční poptávka po vepřovém a kuřecím mase.

Pro srovnání – EU v loňském kalendářním roce zaznamenala mírné navýšení meziročního vývozu mimo své území o téměř 2 % na hodnotu 185 mld. EUR. Česká republika pak eviduje nárůst vývozu zemědělských a potravinářských produktů do všech zemí (do zemí EU i do zemí mimo EU) o 8 % na hodnotu 214 mld. Kč.

Autor: Petr Ježek. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

Doporučujeme