Rok české vědy, školství a inovací v Japonsku

Velvyslanectví České republiky v Tokiu vyhlašuje nadcházející rok 2021 „Rokem české vědy, školství a inovací v Japonsku“, nebo zkráceně „Rokem českých inovací v Japonsku“, a to v rámci vládní Inovační strategie České republiky 2019-2030 a související značky Czech Republic: The Country For The Future.

Nová strategie a důraz na inovace se projevují v rostoucích investicích do výzkumu a vývoje. V roce 2020 tvoří 2 % HDP, přičemž na rok 2025 je plánováno zvýšit je na 2,5 % a na rok 2030 dokonce na 3 %. To bude v poměru k HDP více, než do výzkumu a vývoje investuje převážná většina jiných rozvinutých zemí.

V posledních letech se také významně investovalo do výzkumné a technologické infrastruktury, která je klíčem ke zvýšení atraktivity České republiky pro výzkumné pracovníky z celého světa. Smysl těchto investic potvrzuje i nedávno zveřejněný Global Innovation Index pro rok 2020. V něm se Česká republika umístila se na 24. místě mezi 131 posuzovanými zeměmi, čímž se zařadila do elitní skupiny 25 vůdčích inovátorů.

Cílem iniciativy „Rok české vědy, školství a inovací v Japonsku“ je proto představit Českou republiku jako zemi úspěšnou v řadě špičkových technologií a v podpoře inovativních malých a středních podniků a zároveň jako zemi, která si uvědomuje, že digitální transformace hospodářství je nezbytným předpokladem pro budoucí prosperitu a hospodářskou konkurenceschopnost.

Velvyslanec ČR v Japonsku pan Martin Tomčo považuje podporu vědecké spolupráce za jednu z priorit moderní diplomacie zejména s ohledem na globální výzvy, jakou je i pandemie COVID-19:

„Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a inovacích je nezbytná při řešení naléhavých problémů, které bezprecedentní situace přináší. Japonsko jako jedna z technologicky nejvyspělejších zemí je pro nás přirozeným partnerem. Už teď se daří vědecko-technickou spolupráci úspěšně rozvíjet, o čemž svědčí probíhající projekty, připravované společné výzvy i rostoucí studentská a vědecká mobilita. Doufám, že Rok české vědy, školství a inovací v Japonsku tyto vazby nejen posílí, ale také předvede Českou republiku v Japonsku jako technologicky vyspělou a inovativní zemi, pro kterou je vzdělání prioritou.“ 

V rámci nadcházejícího roku Velvyslanectví ČR v Tokiu společně s vládními agenturami CzechInvest/CzechTrade a České centrum připravuje a podporuje tematické obchodní, vědecké, školské i kulturní akce, mezi něž budou mj. patřit:

  • Česko-japonské inovační dny
  • Výzva V4 + Japonsko k podávání výzkumných projektů
  • Innovation Leaders Summit
  • Webinář FinTech v ČR a v Japonsku
  • Veletrh CONTENT k virtuální a alternativní realitě
  • Technologická mise se zaměřením na umělou inteligenci
  • Tokyo Game Show a doprovodné Czech Game Show in Tokyo
  • Investiční seminář Advanced Manufacturing
  • Mise českých vysokých škol
  • Sympozium Karla Čapka k otázkám sociální robotiky a etiky AI

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tokiu (Japonsko). Autor: Ondřej Svoboda, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí

Doporučujeme