Podcast

Rok udržení podnikání 2023

Představujeme hlavní projekt Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) pro rok 2023. Zaměření projektu odráží realitu podnikatelského prostředí MSP v roce 2023.

AMSP ČR v projektu Rok udržení podnikání 2023 reaguje na nejpalčivější problémy tradičních oborů MSP jako jsou úspory, chytrá řešení, digitalizace a s ní spojenou kybernetickou bezpečnost. Dalšími tématy jsou ESG, udržitelné investování a cirkulární ekonomika.

Projekt Rok udržení podnikání 2023 | AMSP ČR

O projektu

Rok udržení podnikání 2023 navazuje na projekt Rok nových technologií 2022

Samotné zaměření nového projektu vychází ze současné nelehké ekonomické situace, kdy řada firem řeší samotné fungování a udržení se na trhu. Zároveň víme, jak je důležité zahrnout ochranu životního prostředí do provozu firem. Proto jsme propojili dvě důležitá a aktuální témata. 

​Zaměření projektu odráží realitu podnikatelského prostředí MSP v roce 2023. V tradičních oborech MSP řeší nejpalčivější problémy jako jsou úspory, chytrá řešení, digitalizace a s ní spojenou kybernetickou bezpečnost. Dalšími tématy jsou ESG, udržitelné investování a cirkulární ekonomika.

Portál BusinessInfo.cz je partnerem projektu.

Hlavní témata RUP 2023

 1. Úspory a chytrá řešení (leden – březen)
  Zabývá se tématy jako jsou rostoucí náklady na lidské zdroje, úspory energií, zpracování odpadů, nové materiály, ochrana duševního vlastnictví apod. 
 2. ESG a udržitelné investování (duben – červen)
  Osvěta tématu ESG mezi MSP, tedy formy investování, při které se mimo finančního zisku hledí také na udržitelnost a sociální dosah dané investice.
 3. Digitalizace a kybernetická bezpečnost (červenec – září)
  Tipy a inspirace na zvyšování efektivity a produktivity, digitalizace, elektromobility a zaměření na kybernetickou ochranu.
 4. Cirkulární ekonomika (říjen – prosinec)
  Praktické tipy a inspirace na zpracování odpadů, recyklace a využívání druhotných surovin, tedy obecně zásady cirkulární ekonomiky.

Soutěž o cenu hlavního projektu RUP

Předchozích 12 měsíců představovalo v životě podnikatele tak trochu horskou dráhu. Vysoké ceny energií, rostoucí ceny surovin, změny v odběratelsko-dodavatelském prostředí, změny na pracovním trhu, změny v legislativě a další okolnosti se podílely na tom, že ten poslední rok byl neustálý proud překážek a těžkostí. 

Toto těžké období přineslo mnohé výzvy, ale v AMSP ČR věří, že také pomohlo k rozvoji a objevům nových možností. Sdílejte svůj podnikatelský příběh a řekněte, jak jste to všechno zvládli a co vám to přineslo, protože inspirace není nikdy dost. Motivujte ostatní k tomu, aby nepřestávali věřit, že jejich plány jsou opravdu reálné. 

Soutěž trvá do 2. 10. 2023. Více informací naleznete na webu projektu RUP.

Záznamy proběhlých akcí a další

Těší mě, jsem ESG

Kde hledat inspiraci o ESG?

Ohlédnutí za miniveletrhem

Toulky Českem budoucnosti III. opět po roce nové díly

Podcasty

Dříve publikované podcasty AMSP lze poslouchat na platformě Spotify

Zpět na začátek

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje