Ropa a plyn mají v Senegalu slibnou budoucnost

Od roku 2014 bylo v pobřežních vodách Senegalu objeveno velké množství ložisek ropy a zemního plynu.

Prvotní objevy přilákaly do země řadu dalších zájemců, díky čemuž se severozápadní Afrika za poslední roky stala nejzajímavějším průzkumným místem kontinentu.

Ilustrační fotografie

Objev ropného pole SNE Deepwater Oil Field společností Cairn Energy v listopadu 2014 stále zůstává jedním z největších světových objevů ropy. Nachází se v hlubinných polích Rufisque-Sangomar a pokrývá plochu 7 490 km² na hranici s Mauritánií.

K prvním hlubinným vrtům FAN-1 a SNE-1 se v březnu 2017 přidaly bloky A2 a A5 na hranici s Gambií. Cairn a jeho partneři oznámili, že bylo objeveno více ropy, než se očekávalo. V květnu 2016 průzkum Teranga-1 společnosti Kosmos Energy objevil to, co se považuje za největší pobřežní plynové pole v severozápadní Africe, které se nachází poblíž námořní hranice Senegalu s Mauritánií.

K největším příležitostem v Africe patří lusofonní státy

Pobřežní vody západní Afriky jsou vysoce perspektivní a mají potenciál obsahovat zdroje, které by mohly zlepšit pozici Senegalu na světovém trhu ropy a plynu v důsledku ruské agrese vůči Ukrajině.

Šanci přináší evropská poptávka

Senegalské zásoby by mohly z části nahradit výpadek Ruska, které pokrývalo 39 % evropské spotřeby zemního plynu, než agrese vůči Ukrajině převrátila globální mocenskou mapu a vyvolala energetickou krizi.

Itálie již uzavřela dohody s Alžírskem, Egyptem, Angolou a Konžskou republikou, aby nahradila téměř 2/3 plynu, který dovážela z Ruska. Německo spěchá s výstavbou importních terminálů pro dodávky plynu ze Spojených států a západní Afriky.

Návrh plánu Evropské unie na nahrazení ruského plynu, který citovala agentura Bloomberg, zmiňoval Senegal, Nigérii a Angolu jako potenciální partnery pro zaplnění očekávaných dodavatelských mezer.

Během pátého summitu MSGBC, který se konal v květnu v Dakaru, potvrdilo vedení společnosti BP, že první senegalské plovoucí zařízení na zkapalněný zemní plyn (FLNG) od singapurského dodavatele má začít plně fungovat začátkem 2023.

Investiční příležitosti

Senegal má příznivé podnikatelské prostředí pro investory nejen do těžby ropy a zemního plynu, jak ukázal dokument Světové banky „Doing Business 2020“. Ten zemi zařadil mezi státy, které dokázaly nejvíce zlepšovat podnikatelské prostředí několik let po sobě.

Zákonodárci letos schválili opatření na ochranu před tím, co ekonomové nazývají „prokletím zdrojů“ – plýtváním přírodním bohatstvím politickou elitou. Půjčky kryté budoucími zisky z plynu a ropy jsou zakázány. Příjmy nelze utrácet na vládní platy a musí podporovat investice pro „budoucí generaci“, například do školství a zdravotnictví.

Senegal láká investory především svou dlouhodobou stabilitou. Stát také investuje do solární energie a větrných elektráren: téměř 30 % jeho energetického mixu je z obnovitelných zdrojů.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dakaru (Senegal). Autorka: Tereza Hankeová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Afrika | Senegal | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika | Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme