Roste i zaručená mzda, některé profese si vydělají nejméně 30 tisíc

Od ledna 2021 se v Česku jako tradičně zvyšuje minimální měsíční mzda na 15 200 korun. Většina lidí má ale ještě vyšší garantované minimum, označované jako zaručená mzda. Tu musejí zaměstnanci za svou práci dostat, ale u jednotlivých profesí se liší.

„Jde o nejnižší možnou mzdu s ohledem na složitost, odpovědnost a namáhavost vykonávané práce. Výše nejnižších úrovní zaručené mzdy je rozdělena do osmi skupin,“ připomíná daňová poradkyně společnosti Mazars Gabriela Ivanco.

Nejnižší zaručená mzda naroste v roce 2021 u všech zaměstnanců, kteří nepobírají minimální plat, o 600 až 1200 korun.

Zaručená mzda nesmí být nižší než minimální. Na rozdíl od ní se ale netýká smluv o činnostech mimo pracovní poměr (tedy dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti). To znamená, že jako brigádník vyšší než minimální příjem zaručen nemáte, a to bez ohledu na to, v jakém pracujete oboru.

Měsíční minimum vždy vychází z týdenní pracovní doby 40 hodin při práci bna plný úvazek. Na garantovanou mzdu tedy nedosáhnou ani lidé s polovičními úvazky. Pokud má jejich pracovní týden 20 hodin, bude i jejich nejnižší možný výdělek (oproti zaručené mzdě) poloviční.

Řidiči mají garantováno o 700 až 900 měsíčně víc

U nekvalifikovaných prací bude zaručený příjem roven minimální mzdě ve výši 15 200 korun. Pro profese zařazené do 2. skupiny, kam patří takzvané jednoduché odborné práce, se garantovaný příjem vyšplhá na 16 800 korun měsíčně (oproti loňsku zvýšení o 700 korun), respektive 100 korun za hodinu. U sedmé skupiny už si pracovníci v roce 2021 nemohou vydělat méně než 27 500 korun. A například u osmé skupiny, která zahrnuje psychicky velmi náročné profese, se minimum zvyšuje ze současných 29 200 na 30 400 korun.

Příklad: Pokud jste vědeckým pracovníkem, řídíte finanční operace na kapitálovém trhu či obchodujete s cennými papíry, budete mít od příštího roku zaručeno nejméně 30 400 korun za měsíc respektive 181 korun za hodinu.

Pokud plat nedosáhne stanoveného minima, musí se zaměstnavatel postarat o nápravu a poskytnout zaměstnanci doplatek. Jinak se ošizený pracovník může domáhat svých práv u soudu.

Zvýšení zaručené mzdy se většiny profesí dotkne méně výrazně než loni. V roce, který byl kritický zejména kvůli pandemii covid-19, rostou minimální i zaručená mzda pomaleji.

Například zdravotní sestry či porodní asistentky budou mít od ledna nárok na minimální příjem, který je zhruba o 900 korun vyšší než v roce 2020. Řidiči autobusů, dispečeři či záchranáři si polepší také o 900 korun.

Které profese si zaručeně polepší nejvíce?

Zaručená mzda je odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce. Jaké minimum platí pro jednotlivé obory?

Do první skupiny jsou zahrnuty například pomocné práce v kuchyni (mytí nádobí), drobné šicí práce, běžný úklid, doručování zásilek, nebo kontroly na vrátnici. Garantovaná mzda se rovná minimální mzdě a k 1. 1. 2021 se zvyšuje se na 15 200 měsíčně či 90,50 korun za hodinu.

Druhá skupina zahrnuje jednodušší odborné práce. Příkladem mohou být kopáči, asfaltéři, přidavači na stavbách, lešenáři, či ti, kteří obsluhují dopravní pásy nebo míchačky. Dále pak skladníci, sanitáři, trafikanti, řidiči osobních aut nebo prodejci u čerpacích stanic. Do této skupiny jsou zahrnuti také turističtí průvodci, ostraha objektů, kuchaři jednoduchých jídel. Garantovaná mzda se jim zvyšuje na 16 800 korun respektive 100 korun za hodinu. 

Do třetí skupiny patří složitější odborné činnosti – zednické, klempířské, instalatérské a topenářské práce, dále manipulace s hotovostí v pokladnách, odborné holičské či kadeřnické práce, obsluha zákazníků v restauracích, případně řízení aut nad 3,5 tuny. Zařazeni sem jsou i strojvedoucí v metru, ošetřovatelé, automechanici, řezníci na jatkách či samostatní prodejci zboží. Ti musejí od ledna pobírat nejméně 18 500 korun měsíčně (110,30 za hodinu).

Do čtvrté skupiny jsou zařazeny specializované odborné práce, například činnost mzdových účetní, korektorů v časopisech, krejčích v zakázkové výrobě, strojvedoucích na vedlejších tratích, složitější topenářské práce, diagnostika vozidel či výroba kulinářských specialit. Do této skupiny patří také průvodci s tlumočením, zdravotní sestry, porodní asistentky a záchranáři pod odborným dohledem. Jejich zástupci mohou od ledna počítat se zaručenou mzdou v minimální výši 20 500 korun (121,80 za hodinu).

Pátou skupinu nedávno posílili řidiči autobusů pro více než 16 lidí. Ti byli až do roku 2016 zařazeni do čtvrté třídy. V praxi to znamená, že si ti, kteří dosud pobírali nutné minimum, polepšili za čtyři roky o 8300 korun a v roce 2021 se dočkají zvýšení minima o dalších 900 korun. Dále sem patří personální a mzdové účetní, projektanti na stavbách, záchranáři, mistři, dispečeři, a také IT správci ve firmách, učitelé mateřských škol či instruktoři v autoškolách. Ti všichni mají nárok na nejméně 22 600 korun (134,40 za hodinu).

Šestá skupina je charakterizována jako soubor specializovaných profesí, jež jsou spojeny se značnou psychickou zátěží. Legislativa sem zařazuje například obchodní referenty, správu systémů výpočetní techniky, tvorbu návrhů cen, vytváření uživatelských aplikací či zpracovávání projektů rozsáhlých a technicky náročných staveb. Minimální odměna za tuto práci bude od 1. ledna 2020 dosahovat 24 900 korun měsíčně (dosud 24 000 korun) a 148 korun za hodinu.

Ještě náročnější povolání mají vysokoškolští pedagogové, lékaři, zubaři, farmaceuti či tvůrci marketingových strategií, IT a finanční experti. Ti jsou zařazeni do sedmé skupiny a od příštího roku mají nárok na minimálně 27 500 korun hrubého za měsíc (164 Kč za hodinu).

V osmé skupině jsou profese, které vyžadují tvůrčí systémovou práci a jsou velmi psychicky náročné. Jde například o operace na finančním a kapitálovém trhu nebo stanovování podnikatelské, obchodní a finanční strategie organizací. Těmto profesím náleží od ledna minimální odměna ve výši 30 400 korun měsíčně (181 za hodinu).

Úpravy se samozřejmě citelně dotýkají zaměstnavatelů, kteří dosud považovali nárůst za příliš rychlý. V letošním kritickém roce se ale minimální a zaručená mzda zvýšily jen nepatrně. 

Skupina

prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy
rok 2020 rok 2021
Kč/měsíc Kč/hodinu Kč/měsíc Kč/hodinu
1.    14 600 87,30 15 200 90,50
2.    16 100 96,30 16 800 99,90
3.    17 800 106,40 18 500 110,30
4.    19 600 117,40 20 500 121,80
5.    21 700 129,70 22 600 134,40
6.    24 000 143,20 24 900 148,40
7.    26 500 158,10 27 500 163,90
8.    29 200 174,60 30 400 181,00

Jakub Procházka
• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje
• Teritorium: Česká republika