Rozhodující bitva s energetickými šmejdy?

(Nejen) stát má nové recepty, jak zlikvidovat podvodníky nabízející lidem „levnější“ energie.„Energetičtí šmejdi“ jsou – pokud jde o způsoby, jak obírat zákazníky – stále vynalézavější. V energetických aukcích, které se staly fenoménem roku 2018, zprostředkovatelé tradičně slibují levnějšího dodavatele elektřiny či plynu. Lákavá nabídka se ale často změní v noční můru.

Stát, podnikatelské organizace i významní dodavatelé energií se proto rozhodli, že nekalé praktiky vymýtí.

Postižení podnikatelé

„Před dvěma lety jsme o online aukcích v podstatě neslyšeli. Dnes dokonale nahradily předváděcí akce,“ říká mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich. Na energetické dražby, které pořádají skuteční zprostředkovatelé (mající smlouvy s dodavateli jako ČEZ, E.ON či Centropol Energy), si u inspekce stěžuje zhruba sto lidí za měsíc.

S nárůstem elektronických aukcí přibylo i podnikatelů, kteří se stávají obětí „šmejdů“. Zatímco podomní obchodníci a lidé na předváděcích akcích cílili především na seniory, na internetové aukce (rovněž pořádané skutečnými zprostředkovateli) se nachytá daleko více lidí.

„Nabídnou vám novou výhodnější smlouvu, jenže v případě, že ji s překupníkem energií podepíšete, ale následně odmítnete akceptovat vybraného dodavatele energie nebo od dohody chcete odstoupit, jsou vám protizákonně účtovány vysoké pokuty,“ shrnuje právník Jiří Koukal.

„Máme u konce první kolo kontrol. V 90 procentech je podvod spojen s nekalou obchodní praktikou, kdy jsou klientům uváděny lživé a klamavé informace,“ potvrzuje pro ČTK Jiří Fröhlich. Vyvázat se ze smlouvy pak často vyjde na tisíce korun. Existují ale i podvodníci, kteří se vydávají přímo za původní dodavatele, například ČEZ, ale dokonce i Českou obchodní inspekci nebo Energetický regulační úřad.

Účinné zbraně?

Ministerstvu průmyslu a obchodu došla trpělivost a připravuje zásadní změnu legislativy. K vládě se přidali Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR), Česká obchodní inspekce (ČOI) a sami dodavatelé energií odmítající hazardovat se svým renomé. Na hříšníky chtějí pálit ostrými a nekalé praktiky úplně vymýtit.

Pomoci má nový zákon o ochraně spotřebitele a také deklarace na ochranu spotřebitelů, kterou připravil Svaz obchodu a cestovního ruchu. K jejímu podpisu se v letos v květnu zavázali dodavatelé energií.

87 procent kontrol ČOI loni skončilo zjištěním, že byl porušen zákon.

Dohodu podepsali všichni klíčoví hráči na trhu, tedy skupina ČEZ, Bohemia Energy, Pražská plynárenská nebo E.ON. A přidaly se k nim i menší firmy. „Pokud budou brát signatáři dokument vážně, mělo by se začít blýskat na lepší časy,“ glosuje Jiří Koukal.

Dokument má zajistit, aby ti, co nabízejí plyn či elektřinu, transparentně komunikovali se zákazníkem a stanovili jednoznačné a férové podmínky smluvního vztahu. Zpřísní se i kontrola a regulace zprostředkovatelů prodeje energií.

Nový začátek?

Podle prezidenta svazu Tomáše Prouzy by se deklarace mohla stát začátkem nového fungování trhu s energiemi v Česku. „Všichni signatáři deklarace budou mezi sebou sdílet výpovědní lhůty, čili bude jednoznačně definováno, kdy kdo může ze smluvního vztahu odejít. Vymizí praktika, kdy jsou někteří lidé donuceni podepsat novou smlouvu, zatímco ještě běží ta stará,“ řekl médiím Prouza. Hříšníci by tak přišli o nejúčinnější nástroj k okrádání zákazníků.

Důležitá je také spolupráce České obchodní inspekce. ČOI bude při kontrolách zjišťovat, zda firma deklaraci dodržuje. Pokud tak činit nebude, svaz podnik upozorní a vyzve ho k případné nápravě, o které chce informovat veřejnost. Signatáři se také dohodli, že budou kontrolovat způsob prodeje svých zprostředkovatelů, kteří mají na svědomí většinu (podle ČOI až 90 procent) nekalých praktik.

S MPO přijde zákon

Ministerstvo průmyslu a obchodu už v dubnu uvedlo, že k boji s takzvanými energetickými šmejdy využije zákon o ochraně spotřebitele. Nová legislativa by měla platit už od začátku roku 2020.

Zákon omezí například maximální délku trvání smlouvy na dobu určitou (mezi obchodníkem a spotřebitelem) na 36 měsíců. Aktuálně je tato doba neomezená. Zákazník dále dostane možnost vypovědět smlouvu na dobu určitou kdykoli do 15. dne před uplynutím sjednané doby.

Další novinkou je zákaz sankcí plynoucích z automatického ukončení dohod. Míří na praxi, kdy prodejci zákazníkům vnucovali například LED žárovky jako bezplatný prezent a v případě vypovězení smlouvy o dodávkách energie požadovali za tyto takzvané dárky uhrazení sankcí.

Novela zavádí také právo zákazníka na to, aby mu druhá strana bezodkladně vyhotovila písemnou smlouvu a na to, aby mu byly kdykoli poskytnuty kopie smlouvy či soupis podstatných náležitostí dohody. Platnost plných mocí bude omezena jen na půl roku.

Přísnější pravidla

Nová pravidla především posilují práva spotřebitelů, cílem je ale vymýtit energetické šmejdy jako takové. Člověk, který vykonává zprostředkovatelskou činnost, musí být zapsán v registru u Energetického regulačního úřadu (ERÚ). „Platit přitom u něj budou obdobná práva a povinnosti jako u držitelů licencí na obchod s elektřinou nebo plynem,“ říká náměstek MPO René Neděla.

Lidé vykonávající zprostředkovatelskou činnost se budou muset zapsat do registru vedeného ERÚ do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona. A bez zápisu nebudou moci zákazníkům nabízet ani elektřinu, ani plyn.

„Závazek ČEZ i dalších malých i velkých dodavatelů energií přispěje ke kultivaci trhu ještě před přijetím novely zákona.“ Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu.

ERÚ bude navíc oprávněn vymazat zprostředkovatele z registru, a to v případě, že opakovaně poruší pravidla či zákon. Opětovný zápis do registru přitom pak bude možný nejdříve po uplynutí dvanácti měsíců.

Do přijetí zákona by ale měla být účinnou zbraní proti šmejdům výše zmíněná deklarace – už proto, že se k ní dobrovolně připojili ti, kteří nabízejí elektřinu a plyn milionům českých zákazníků. „Závazek řady malých i velkých hráčů přispěje ke kultivaci trhu ještě před přijetím příslušné novely zákona,“ věří ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Alarmující čísla

Česká obchodní inspekce (ČOI) získala v roce 2018 147 podnětů od občanů, ze kterých bylo 110 oprávněných. Z 39 ukončených kontrol bylo u 34 zjištěno porušení zákona. Kromě toho ČOI v dané oblasti řešila dalších 248 mimosoudních sporů. ERÚ se v roce 2017 zabýval téměř 12 tisíci podáními spotřebitelů proti nekalým praktikám.


Převzato z časopisu Profit. Autro článku: Jakub Procházka. Foto: ČEPS.

• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme