Richard Patton: Pro rizikový kapitál jsou stále klíčové osobní vztahy

Když se podíváte na současný sektor rizikového kapitálu, vidíte v něm nějaký problém, něco, co vám v noci nedá spát?

Chcete získat rizikový kapitál pro rozvoj své firmy? Kvalitní byznys plán je rozhodující, ale vaše schopnost vytvářet osobní kontakty, abyste se seznámili s lidmi, byli v obraze a byli schopni dostat se k investorovi, je stejně zásadní, říká Richard Patton, profesor University of Pittsburgh in Prague.Sektor rizikového kapitálu je dnes poměrně stabilní. Poté, co v roce 2000 praskla internetová bublina, se potýkal s vážnými problémy. Vše bylo velmi obtížné a investoři do rizikového kapitálu byli nuceni se situaci přizpůsobit. Na trh se museli dívat z trochu jiné perspektivy a v zásadě pochopit, že věci již nejdou tak snadno jako na konci minulého století. Takže se snížila očekávání a zároveň se zvýšila informovanost a zlepšilo reálné vnímání skutečného stavu tohoto odvětví, které se nyní více soustředí na vytváření skutečně trvalého byznysu a je méně náchylné různým výstřelkům.

Jak odvětví rizikového kapitálu ovlivnila ekonomická krize, která začala v roce 2007?

Největší dopad mělo snížení objemu peněz, které mířily do fondů rizikového kapitálu. Během posledních pár let vkládali investoři do těchto fondů řádově mezi 15 až 20 miliardami dolarů ročně. To je pokles zhruba o 80 procent v porovnání s objemem, který byl investován na vrcholu internetové bubliny v roce 2000. Takže dnes se v tomto odvětví pohybuje výrazně méně peněz.

Během vaší poslední přednášky v Praze jste poznamenal, že rizikový kapitál je poháněn hlavně makroekonomickými trendy. Nejdřív to byla počítačová technologie, poté internet. Vidíte v současnosti něco podobně silného, jako byly tyto dva trendy?

Je to pokračování vývoje internetu, ale jde méně o jeho infrastrukturu a více o technologii sociálních médií. Když se podíváte na nedávné úspěchy, máte tu společnosti jako Facebook nebo Twitter, které se proměnily ve velmi úspěšné a stále ziskovější firmy s velkým tržním potenciálem a dobrým vedením. To se nyní zdá být jádrem tohoto odvětví. Řádově 60 až 65 procent rizikového kapitálu v posledních pár letech pravděpodobně šlo do internetových informačních technologií. Druhé místo by nejspíš patřilo investicím do biotechnologie.

Rich PattonKdyž se podíváte na fondy rizikového kapitálu v USA a v Evropě, vidíte v jejich přístupu nějaké významné rozdíly?

Evropské fondy rizikového kapitálu bývají konzervativnější než ty americké. Evropané se cítí být více doma s pojmy jako je soukromý kapitál, fúze, akvizice nebo konsolidace než s čistě startupovou mentalitou, kterou naleznete spíše ve Spojených státech. V Evropě se klade větší důraz na konzervativnější investování v pozdějších stádiích než na investice do ranějších stádií vývoje.

Téměř třetina času a námahy investora rizikového kapitálu jde do vyhledávání příležitostí k investicím. Jak moc tento proces usnadnil internet?

No, díky internetu mohou podnikatelé snadněji předávat informace, předkládat byznys plány i hledat a zjišťovat, kdo jsou daní investoři. Ale navzdory tomu je rizikový kapitál stále poháněn osobními vztahy. Je stále důležité být důvěryhodný a mít kontakty, které podnikatelům umožní být představen investorovi. Investoři rizikového kapitálu všeobecně nebývají příliš úspěšní v hodnocení nevyžádaných byznys plánů. Je jich prostě příliš mnoho. Investoři mají zájem setkat se s dobrými podnikatelskými týmy, které mají skutečně přitažlivé nápady. Je naprosto zásadní mít někoho důvěryhodného, kdo obě strany představí.

Kdo by ten důvěryhodný člověk měl být?

Může to být zkušený právník. Může to být úspěšný podnikatel, může to být seniorní manažer, který plnil funkci nějakého poradce. Ale je to stále ona osobní rovina, která hraje klíčovou roli v tom, zda se podnikateli podaří dostat byznys plán k těm správným lidem, kteří o něm mohou rozhodnout.

Představte si, že dostanete dvě osobní doporučení. Do jaké míry byste byl spokojen s investicí do podniku v Africe, který potenciálně nabízí vysoké výnosy, v porovnání s investicí do podniku s nízkým potenciálem růstu v USA?

Jsem přesvědčen, že investor by se většinou cítil jistější s podniky v jeho vlastním geografickém teritoriu. Pravdou je, že i investice rizikového kapitálu jsou stále velmi praktickým odvětvím. Dochází tu k častému kontaktu s podnikatelem a týmem manažerů, většinou alespoň k čtvrtletním setkáním správní rady. Probíhají také neustálá jednání s potenciálními zákazníky, obchodními partnery a klíčovými dodavateli. Je těžké dělat takové věci na dálku. Takže když mají investoři rizikového kapitálu zájem o jiná geografická území, většinou to udělají tak, že v dané oblasti založí novou společnost. Ne tak, že by firma se sídlem v Americe fungovala v dané oblasti.

Jak můžeme znásobit americký typ mentality, která podporuje podnikatele a nové společnosti hned v jejich začátcích? Jak by mohl být tento přístup napodoben v jiných částech světa?

Základní model je stále platný. Musíme samozřejmě zohlednit národní a kulturní odlišnosti, ale to, co funguje ve Spojených státech, může v zásadě fungovat i v jiných zemích. Je to vždy otázkou vzdělání, a právě v tom mají školy jako University of Pittsburgh se svými pobočkami v Praze nebo v Sao Paolo výhodu, díky níž mohou pracovat s potenciálními podnikateli.

Ovšem vzdělání je rozhodující. Podpora vlády je rozhodující. Je zapotřebí více věcí než jen přísun investic rizikového kapitálu, je zapotřebí více než jen peníze: je zapotřebí vzdělání. Je zapotřebí legislativa. Jsou zapotřebí zákony upravující duševní vlastnictví. Je zapotřebí celá škála podpůrných odvětví, aby se skutečně vytvořila podnikatelská kultura. A peníze jsou důležitou součástí, ale rozhodně ne jedinou.

Když se přesuneme k růstové části tohoto odvětví, předpokládejme, že máte deseti až patnáctiletou strategii odchodu. Nebudete se jen uměle snažit navýšit hodnotu podniku, abyste ho mohl opustit, zatímco vlastník by se snažil o dlouhodobější udržitelný růst?

Ano. Investoři rizikového kapitálu vkládají peníze pouze na určitou, předem stanovenou dobu. Úkolem je použít prostředky a využít prudce stoupající části růstové křivky podniku, ideálně během tří až pěti či sedmi let. Když podnikatel souhlasí s tím, že přijme peníze od takového investora, dělá to s plným vědomím toho, že ho čeká velký tlak na rychlý růst. Nepoužil bych slovo uměle, ale skutečně je zde velký tlak na růst. Nemáte ten luxus, že byste se mohl posadit a říct: „Nyní mám peníze, nemusím nikam spěchat.“ Je to právě naopak. Je to spíš, „Nyní mám peníze, musím rychle růst. Musím si vytvořit výhodu před ostatními potenciálními konkurenty a v mnoha případech se musím na trh dostat jako první a etablovat se tam“. Takže podnikatelé jsou pod velkým tlakem. Není to vhodné pro každého. Jsou určité typy firem, které mohou růst pomaleji, organicky a díky vnitřně vytvářeným zdrojům. To je skvělé, protože to znamená, že podnikatel si může podržet větší část vlastnictví firmy. Ale většinou jde o větší vlastnictví menší firmy, na rozdíl od menšího vlastnictví mnohem většího koláče, jak říkáme.

 Přesuňme se k tématu komunikace s investorem rizikového kapitálu. Řekl jste, že nikdy nečtete nevyžádané byznys plány. Proč ne?

Číst nevyžádané byznys plány je jako hledat jehlu v kupce sena. Může mezi nimi být velmi dobrý byznys plán, ale vzhledem k tomu, že investoři mají omezený čas, je pro ně mnohem lepší, když ho věnují studování byznys plánů, které jim doporučil důvěryhodný zdroj. Tak již totiž vědí, že plán obsahuje potenciálně zajímavou příležitost a kvalitní tým manažerů, protože si to myslí lidé, kterým věří.

Když říkám, že investoři rizikového kapitálu se nedívají na nevyžádané byznys plány, tak trochu přeháním. Ale nemají na to mnoho času. Faktem je, že pokud jste vysoce kvalitní podnikatel s velkým potenciálem, pak se pravděpodobně stýkáte s jinými úspěšnými podnikateli. A tito ostatní úspěšní podnikatelé chápou důležitost toho, že vás představí vhodným lidem. Takže osobní kontakt je zásadní pro získání správných lidí pro správné prostředky, ať již jde o finanční prostředky, legální prostředky, nebo poradce. Osobní kontakt je nesmírně důležitý.

 U byznys plánu je  naprosto zásadní shrnutí. Proč je tomu tak?

No, máte jen jednu možnost udělat dobrý první dojem. Investory přirozeně zaujme zajímavý nápad nebo přesvědčivý argument. Ale skutečností je, že jsou to velmi zaneprázdnění lidé a opravdu nemají čas procházet celý byznys plán a najít tu zajímavou poznámku. Musíte získat jejich pozornost hned na začátku. Pokud dokážete svůj plán přesvědčivě vysvětlit, odvedli jste hned na začátku většinu práce.  

Můžete uvést pět svých nejlepších zdrojů k vyhledávání podniků, do kterých byste chtěl investovat?

Zopakuji, že valná většina nových byznys plánů přichází skrz nějaké doporučení. To je důležitá zpráva pro podnikatele. Velmi srozumitelně vám říká, že nevytvoříte byznys plán a pak ho hromadně nerozešlete. Říká, že byznys plán je rozhodující, ale vaše schopnost vytvářet osobní kontakty, abyste se seznámili s lidmi, byli v obraze a byli schopni dostat se k investorovi, je stejně zásadní. Můžete mít ten nejlepší byznys plán na světě, ale pokud si ho nikdo nepřečte, nebude vám k ničemu.

Dalším stále důležitějším zdrojem osobních kontaktů se stávají univerzity. Univerzity jsou stále aktivnější v organizování akcí jako trhy pro rizikové investice nebo soutěže byznys plánů. Jsou mnohem aktivnější při spolupráci s fakultami a pracovišti pro transfer technologií. Je stále důležitější zapojit do tohoto procesu i mladé studenty. To je další oblast, kde pozorujeme obrovský nárůst.

Profesor Richard Patton

Přední profesor na Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh Prague. Je vlastníkem titulu Ph.D. ve strategickém managementu a Master of Science v průmyslovém řízení z Krannert Graduate School of Management na Purdue University.

Je odborníkem na obchodní strategie. Jeho výzkum, publikace a aktivita v oblasti poradenství zahrnuje mimo jiné strategii rozvoje, fúze a akvizice, restrukturalizování a podnikání všeobecně. Doktor Patton je také partnerem Strategic Management Institute a CEO ve Western Pennsylvania Adventure Capital Fund (investiční fond specializující se na rizikové investice do projektů v počátečních stádiích vývoje v oblasti Západní Pennsylvánie).

• Oblasti podnikání: Investiční celky

Doporučujeme