Rozjeďte podnikání s podporou projektu CzechStarter

Mladé inovativní české start-upy mohou získat know-how i zpětnou vazbu od zkušených mentorů a podnikatelů. Ti nejúspěšnější stráví dva týdny na zkušené v kalifornském Silicon Valley.

  • CzechStarter nabízí mentoring, poradenské služby či zvýhodněné vstupy na networkingové akce
  • Nejúspěšnější účastníci vyjedou na dvoutýdenní Silicon Valley Camp do San Francisca
  • Přihlášky je možné podávat do 10. 3. 2019

Až 150 hodin mentoringu, poradenství v oblasti financí, práva, ochrany duševního vlastnictví či marketingu, možnost zúčastnit se networkingových akcí nebo prezentace podnikatelského záměru před partnery a investory.

To vše mohou za zlomek komerční ceny získat mladé české inovativní firmy, které se do 10. března 2019 přihlásí do projektu CzechStarter agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Po dobu sedmi měsíců v něm budou moci čerpat finanční podporu ve výši 800 tisíc až jednoho milionu korun.

Vyberte si svého mentora

Účastníkům projektu je k dispozici přes 80 zkušených mentorů a poradců. Toho „svého“ si zástupci start-upů mohou vybrat během několikaminutových intenzivních osobních rozhovorů, které CzechInvest před rozjezdem sedmiměsíční fáze pro účastníky pravidelně připravuje.

Vybraný mentor či poradce pak po sedm měsíců radí nováčkům kupříkladu s přípravou byznys plánu, marketingové strategie, finančními plány, řízením firmy a lidských zdrojů, nastavením interních procesů, registrací ochranné známky či patentu, nebo jej připravuje na vstup investora.

Výlety do Silicon Valley

„Projektem CzechStarter prošlo od září 2017 zdárně již 19 start-upů, sedm jich mentoring a poradenství stále ještě čerpá a dalších třináct aktuálně hodnotíme. Do Silicon Valley se prozatím podívaly čtyři firmy. Definitivně máme uzavřeno financování prvních devíti absolventů, podpořili jsme je částkou přes 2,5 milionu korun,“ shrnuje dosavadní výsledky projektu ředitelka Odboru start-upů agentury CzechInvest Markéta Havlová.

„Naše podnikání jsme díky projektu CzechStarter posunuli od start-upu k firmě s jasným plánem, stabilními zákazníky a novými partnerstvími. Mentoring i poradenské služby jsou na vysoké úrovni a jejich využití doporučujeme každému start-upu, který má globální ambice. Na CzechStarter navíc navazují další programy, které výraznou měrou napomáhají k zahraniční expanzi,“ říká Marian Hurta, projektový lídr společnosti ENGETO Academy, která si projektem prošla od března do října 2018.

Po skončení sedmiměsíční (tzv. Basic) fáze čeká na nejúspěšnější účastníky nabitý program v inkubátoru BootUP v Silicon Valley, kde budou po dobu 14 dnů intenzivně pracovat na svém dalším rozvoji.

Setkají se s místními experty, investory i členy start-upové komunity, získají od nich zpětnou vazbu na svůj produkt, zlepší své prezentační dovednosti a ověří si možnosti vstupu na americký, respektive globální trh.

Přihlašte se do března

Přihlášky do projektu CzechStarter lze posílat poštou, na e-mail podporastartupu@czechinvest.org nebo doručit osobně na podatelnu agentury CzechInvest či prostřednictvím datové schránky. Žadatelům jsou při vyplňování přihlášek k dispozici projektoví manažeři projektu, kteří pomohou s potřebnou administrativou.

Doporučujeme