Rozkvět egyptského zemědělsko-potravinářského trhu

Egyptské zemědělství na vzestupu.

Zemědělské odvětví významně přispívá k egyptské ekonomice, protože představuje zhruba 11,5 % HDP. Produkce potravin v Egyptě však neodpovídá domácí poptávce a země je závislá na dovážených potravinách. Egypt má rychle rostoucí populaci, což vede k neustálému zvyšování poptávky po potravinách, doprovázené omezenou místní produkcí v důsledku nedostatečného zásobování vodou a orné půdy.

V Egyptě existuje více než 7000 potravinářských a zpracovatelských společností, které v předchozím roce dosáhly obratu 22,2 miliardy dolarů. Očekává se, že maloobchodní prodej potravin do roku 2020 dosáhne 98 miliard dolarů.

Egyptský sektor restaurací, hotelů a maloobchodu s potravinami v roce 2018 neustále rostl, díky začínajícímu oživení v cestovním ruchu a spotřebitelským výdajům. Vládní zdroje předpokládají do roku 2021 růst 15 až 20 %. Egypt vyváží přes 2,8 miliardy dolarů zpracovaných a hotových potravin, zejména na Střední východ. Do 500 kilometrů od jejích hranic je 339 milionů potenciálních zákazníků.

TAMN9 střednědobý plán udržitelného rozvoje na rok 2018/2022 zahrnuje podle ministra plánování investice ve výši 217 miliard EGP do zemědělství. Investice se vztahují na rozšíření oblastí zemědělské půdy a zemědělsko-mechanizační prostředky.

Egyptský agrovývoz vzrostl v období mezi zářím 2017 a dubnem 2018 o 13 % na 3,17 milionu tun. Ve stejném předcházejícím období to bylo 2,8 milionu tun.

Zdroj: FAS, Ministerstvo plánování
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Káhiře

• Teritorium: Egypt
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme