Rozpočtový zákon Alžírska na rok 2022 přináší úpravu všeobecných dotací a daní

Rozpočtový zákon alžírské vlády na rok 2022 předpokládá zvýšení daní i přes pokračující propad kupní síly obyvatelstva. Mezi hlavní změny patří úprava všeobecných dotací, která přitáhla pozornost široké veřejnosti.

Vláda zároveň přijala několik opatření na podporu ekonomiky, jež mohou být zajímavá i pro české firmy.

Ilustrační fotografie

Zákon postavený na referenční ceně ropy 45 USD za barel v období 2022–2024 s tržní cenou 50 USD za barel předpokládá růst HDP v roce 2022 o 3,3 %, růst mimo ropný a plynárenský sektor 3,7 % a inflaci 3,7 % (Pozn. Mezinárodní měnový fond očekává v Alžírsku v roce 2021 inflaci 6,5 % a v roce 2022 dokonce 7,6 %). Předpokládá export ropy a plynu v hodnotě 27,9 mld. USD a dovozy v částce 31,8 mld. USD.

Klade důraz na snižování dovozu, omezování veřejných a rozpočtových výdajů i s ohledem na stále rostoucí deficit státního rozpočtu, který by podle alžírské vlády v roce 2022 měl přesáhnout 4 000 mld. alžírských dinárů (29 mld. USD). Veřejné výdaje by měly vzrůst o 6,6 % v porovnání s rokem 2021, zatímco vláda počítá s poklesem příjmů státního rozpočtu o 3 % v roce 2022 oproti předchozímu roku.

Podobně jako v předchozích letech se předpokládá depreciace měny v i následujících třech letech (počítá se se směnným kurzem alžírského dináru 149,3 za 1 USD v roce 2022, 156,8 v roce 2023 a 164,6 v roce 2024).

Zákon ustanovuje přechod k národnímu systému finančních kompenzací domácnostem, jež budou mít na tento typ podpory nárok. K úpravě cen dotovaných produktů nicméně dojde až po definování potřebných mechanismů vedoucích k nastavení výše podpory. Seznam produktů, kterých se zrušení dotací bude týkat, bude upřesněn prováděcími předpisy.

Vláda zároveň rozhodla, že se vzdá zisků z aktivit národních energetických firem Sonatrach a Sonelgaz, aby společnosti měly k dispozici více finančních prostředků na investice. Navíc příjmy alžírských firem z vývozu zboží a služeb mimo ropný a plynárenský sektor budou osvobozeny od daně z příjmu a daně z příjmu právnických osob. Sazba daně z příjmu právnických osob byla snížena na 10 % u příjmů, které výrobní závody budou reinvestovat do výrobních kapacit.

Dále došlo k osvobození od DPH u krmiv pro dobytek a drůbež s cílem zajistit stabilitu cen masa a podpořit alžírské zemědělské podniky a vytvořit systému podpory nových průmyslových odvětví, především výroby rostlinného oleje (nově drcení olejnatých semen a výroba oleje osvobozena od DPH na dobu 5 let). Vláda naopak plánuje zvýšit DPH u zásobování průmyslovým podnikům a terciárního sektoru vodou z 9 na 19 %, u prodeje cukru prozatím osvobozeného od DPH se DPH zvýší na 9 %.

Čtěte také ExportMag.cz: K největším příležitostem v Africe patří lusofonní státy

Pro české firmy existují v Alžírsku obchodní příležitosti v oblasti těžby nerostných surovin, vodohospodářství i zemědělství, přičemž všechny tři oblasti patří mezi strategické sektory Alžírské vlády. Mezi další sektory patří např. odpadní hospodářství, zdravotnictví, ale i nové technologie a digitalizace, a to především v sektorech energetiky a dopravy. Oblast správy vodních zdrojů a jejich využití pro Alžírsko zásadní, na důležitosti v poslední době nabývá ochrana životního prostředí a nově je velkým tématem kromě čištění vody recyklace materiálů a jejich další využití (papíru, plastů, kovů, aj.).

Současná alžírská vláda klade velký důraz na diverzifikaci ekonomiky a snížení ekonomické závislosti na exportu ropy a zemního plynu a hledá k tomuto nelehkému úkolu partnery. České firmy mohou v Alžírsku nabídnout atraktivní řešení ve zmíněných oborech.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Alžíru (Alžírsko). Autor: Pavel Zástěra, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Alžírsko | Zahraničí

Doporučujeme