Rozšíření koronaviru COVID-19 do Itálie – doporučení a varování při cestách

V posledních dnech došlo k potvrzení ohnisek a rozšíření koronaviru v severní Itálii zejména v regionech Lombardie, Benátska/Veneto, Piemontu a Emilia Romagna. Italská vláda ve spolupráci se zasaženými regiony přijala řadu opatření hygienického i restriktivního charakteru včetně izolace 10 zasažených obcí v Lombardii (Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano) a jedné v Benátsku (Vo’Euganeo).

Výše uvedené obce, která se nacházejí v izolaci, není možné navštěvovat ani je opustit. V případě porušení pravidel hrozí trestní stíhání a vysoké pokuty. Situaci kontrolují italské bezpečnostní složky.

MZV občanům ČR doporučuje necestovat do regionu Lombardie a Benátska do doby vyřešení sanitární situace.

Na základě doporučení Ústřední epidemiologické komise ze dne 27. 2. 2020 doporučuje MZV občanům, kteří se vracejí z postižených oblastí, aby po dobu minimálně 14 dnů sledovali svůj zdravotní stav a v případě, že vykazují příznaky onemocnění, kontaktovali lékaře (v první fázi telefonicky) a poradili se o dalším postupu.

Státní zdravotní ústav zveřejňuje aktuální informace k problematice koronaviru na svých webových stránkách a dále také zřídil informační telefonickou linku, kam se mohou občané obrátit, pokud potřebují v souvislosti s koronavirem poradit. Infolinka je k dispozici denně od 9 do 21 hodin na telefonním čísle: +420 724 810 106.

MZV doporučuje před cestou do výše zmíněných regionů pečlivě sledovat aktuální informace ve sdělovacích prostředích, neboť může docházet k dočasným opatřením, která mohou narušit vnitrostátní i mezinárodní leteckou, silniční a vlakovou dopravu.

V otázce storno poplatků za služby cestovních kanceláří je možné postupovat dle informací Ministerstva pro místní rozvoj.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví prosí všechny občany, kteří se nyní vrací z oblastí Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, aby po příjezdu zůstali doma a telefonicky kontaktovali svého lékaře nebo hygienickou stanici ve svém kraji a poradili se. Lékař – epidemiolog příslušné hygienické stanice pak rozhodne o dalším postupu. Více na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Upozorňujeme, že byla přijata preventivní opatření v podobě zrušení všech veřejných shromáždění včetně karnevalů, kulturní a sportovních akcí, uzavřena jsou muzea, některé památky a divadla. Opatření platí do odvolání a zejména v regionech Lombardie (město Milán a jeho okolí), BenátskoPiemont (město Turín a okolí) a Emilia Romagna (město Bologna a okolí). Obdobná preventivní opatření byla přijata i v dalších regionech např.  v autonomní oblasti Trento/Trentino a  regionu Ligurie.

Vzhledem k rychlému rozšíření koronaviru v severní Itálii upozorňujeme, že v případě nepříznivého vývoje situace v místě pobytu se návštěvníci mohou ocitnout v případné 14denní karanténě.

Ministerstvo zdravotnictví Itálie zřídilo informační linku na čísle (+39) 1500, další informace je možné nalézt na webových stránkách www.salute.gov.it (pouze v italském jazyce). Rizikové regiony zřídily nouzovou linku, kam se lze v otázkách spojených s koronavirem obracet – Lombardie 800 894 545, Veneto 800 462 340. V případě zdravotních obtíží lze volat na  jednotnou linka pohotovosti 112 po celé Itálii.

Byly posíleny pravomoci policie a bezpečnostních složek při realizaci opatření v rizikových zónách. Za nerespektování pokynů těchto složek mohou hrozit citelné  postihy. Rovněž byla stanovena povinnost informovat místní zdravotnické zařízení, pokud osoba pobývala v oblastech pocházející z rizikových oblastí v posledních 14 dnech, rovněž takovou osobu lze umístit do preventivní karantény.

Obecně je třeba striktně dodržovat základní hygienická pravidla jako časté a důkladné mytí rukou, nedotýkat se rukou nosu, tváří ani očí, vyhýbat se větší koncentraci osob, sledovat opatření a respektovat pokyny místních úřadů. V případě zdravotních potíží a podezření na kontakt s infikovanou osobou či prostředím je nutno volat rychlou lékařskou pomoc na čísle 112, nedoporučuje se navštěvovat nemocnice a zdravotní zařízení. 

V případě nouze volejte pohotovostní linku Generálního konzulátu ČR v Miláně +39 375 63 78 179 nebo Velvyslanectví ČR v Římě +39 335 310 450. Cestujícím doporučujeme registraci v aplikaci DROZD, která nám umožňuje se v případě potřeby s občany rychle spojit.

• Teritorium: Itálie
• Témata: Koronavirus svět

Doporučujeme