Rozšíření opatření na podporu podnikatelské sféry v Nizozemsku

Vzhledem k trvajícím omezením v souvislosti s koronavirovou epidemií nizozemská vláda rozšířila balíček podpory pro společnosti o další 7,6 miliardy EUR. Opatření se vztahují k prvním dvěma čtvrtletím roku 2021 a jsou výsledkem společného postupu ministrů Wouter Koolmeese (sociální věci), Bas Van’t Wouta (hospodářství a klima) a Wopke Hoekstry (finance).

Opatření se týkají následujících oblastí:

Rozšiřuje se příspěvek na fixní výdaje (TVL). Nově bude představovat dotaci ve výši 85 % fixních nákladů a 30 % ztráty obratu. Oproti minulému období, kdy podporu TVL mohly čerpat pouze společnosti s maximálně 250 zaměstnanci, nyní mohou TVL požadovat i větší společnosti. Kromě toho se zvýší maximální výše dotace z 90 000 EUR na 330 000 EUR pro malé a střední podniky a 400 000 EUR pro větší společnosti. Drobní podnikatelé obdrží dotaci ve výši nejméně 1 500 EUR (dosud 750 EUR). Rozšíření TVL se na celkové částce poskytnuté podpory podílí zásadní měrou 3,8 miliardy EUR.

Dochází k rozšíření a navýšení přídavku na zásoby maloobchodu. Tento program byl zaveden závěrem loňského roku poté, co maloobchodníkům vznikly z titulu uzavírání obchodů neprodejné zásoby. Náhrada bude nyní více než čtyřikrát vyšší, maximálně však 200 000 EUR. Pro nové společnosti, které byly založeny mezi 1. lednem a 30. červnem 2020, se připravuje nová směrnice, která bude vycházet z TVL. Kromě toho budou poskytovány překlenovací půjčky až do výše 35 000 EUR.

Organizátoři akcí mohou využít garanční fond, díky kterému mohou plánovat a připravovat festivaly v termínu, který je považován za reálný (aktuálně od 1. července 2021).

V prvním pololetí 2021 zůstávají v platnosti dosavadní překlenovací opatření pro udržitelné zaměstnání (NOW – příspěvek na mzdy, o který mohou žádat společnosti se ztrátou obratu přesahující 20 %) a dočasné překlenovací opatření pro osoby samostatně výdělečně činné (Tozo, podrobnosti – skládá se z nevratné podpory v případě poklesu příjmů pod sociální minimum plus možnosti získání půjčky na základní kapitál).

Zástupci odvětví pohostinství Koninklijke Horeca Nederland, odborové organizace FNV, organizace zaměstnavatelů VNO-NCW a MKB-Nederland i obchodního sdružení InRetail se shodují na pozitivním hodnocení poskytnuté podpory.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Haagu (Nizozemsko). Autor: Petr Kvaček, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Nizozemsko | Zahraničí
• Témata: Koronavirus svět

Doporučujeme