Rozšiřování kampusu Lotyšské univerzity v Rize – výstavba tzv. „Domu písemností“

Lotyšská univerzita vyhlásila koncem října 2019 tendr na návrh stavebního projektu a výstavbu tzv. „Domu písemností“. Jedná se o pokračování projektu výstavby univerzitního kampusu, který úspěšně začal v roce 2015.

Přihlášky do tendru lze podávat do 9. prosince 2019 (podrobnější informace a potřebná dokumentace, včetně důležitých kontaktů) a Lotyšská univerzita plánuje uzavřít projektovou a stavební smlouvu na výstavbu „Domu písemností“ do června 2020. Odhadovaná cena zakázky je 35 milionů EUR. Financování by mělo být pokryto z dlouhodobé půjčky EIB, která byla poskytnuta v létě 2017 na financování druhé fáze rozvoje Akademického centra Lotyšské univerzity v Rize.

Dům písemností, který chce Lotyšská univerzita zapojit do provozu výuky na jaře 2023, by měl být domovem pro humanitní fakulty a další pracoviště zabývajícími se výukou a studiem historie, jazyků či kultury. V neposlední řadě by v něm měl být umístěn prostor pro meditaci a relaxaci. Univerzita tak reflektuje trend současného životního stylu a zároveň nabízí svým studentům alternativy trávení času.

V současné době jsou pracoviště Lotyšské univerzity rozmístěna v několika objektech na různých místech v Rize. Tzv. „Dům písemností“ bude třetí budovou moderního univerzitního kampusu, do jehož finální podoby bude patřit šest výukových objektů, univerzitní knihovna, botanická zahrada a ubytovací zařízení pro studenty. 

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Rize (Lotyšsko). Autorka: Marta Hušková, zástupkyně velvyslankyně.

• Teritorium: Evropa | Lotyšsko | Zahraničí

Doporučujeme