Rozšiřování metra ve Stockholmu – příležitost pro české firmy

Vedení Stockholmského kraje, města Stockholmu a přilehlých municipalit Nacka, Solna a Järfälla dopěly ke konečné dohodě o podobě rozšíření stockholmského metra. V následujících 6-8 letech dojde k realizaci prodloužení celkem 5 tras v souhrnné délce 20 km, na kterých vznikne 11 nových stanic.

Celková investice dosáhne výše 28,6 mld. SEK. Kraj Stockholm a jím speciálně zřízená společnost Metro Expansion Administration budou vypisovat až 40 velkých tendrů na realizaci jednotlivých etap výstavby, které se budou vypisovat v období 2019–2023. Rozšíření metra tak skýtá významné příležitosti pro české firmy. Níže přinášíme bližší informace, jak se do projektu zapojit.

V metropolitní oblasti tzv. Velkého Stockholmu žije celkem 2,3 milionu obyvatel a stockholmské metro pojme denně 1,1 mil. pasažérů. Neustálé rozšiřování města vedlo vedení Stckholmského kraje, radnice města a přilehlých municipalit Nacka, Solna a Järfälla k rozhodnutí o rozšíření stávající sítě metra v celkové délce 20 km.

Prodloužení modré linky do Barkarby bude měřit 4 km, povede podzemním tunelem se dvěma novými stanicemi. Stavba na tomto úseku již v roce 2018 začala. Prodloužení žluté linky do Arenastaden bude měřit 4,1 km, povede podzemním tunelem se dvěma novými stanicemi a přípravou na možnou třetí stanici v budoucnu. Stavba začala v roce 2019.

Prodloužení modré linky do Nacka, Södermalm a Södeport bude měřit 10,6 km, povede podzemním tunelem se sedmi novými stanicemi, přičemž v jedné z nich dojde ke křížení s dalšími dvěma linkami. Stavba teprve začne. Výstavba nového depa v Högdalen, povětšinou podzemní tunel, délka tratí 2,1 km. Stavba začala v roce 2019.

Veškeré informace o projektu lze nalézt na stránkách Stockholmského kraje – The New Metro. V pravém menu „The New Metro“ je základní popis nových linek a časová osa výstavby. Bližší informace rovněž poskytuje brožura „Everything you need to know about Stockholm´s new Metro“. Z hlediska českých firem je stěžejní záložka „Procurement“. V pravém menu je v odkazu „Procurement procedure“ k dispozici popis, jak dochází k výběru dodavatelů a především při kliknutí na „Current Procurements“ se zobrazí odkaz na soubory ve formátu .xlsx či .pdf, které obsahují aktuální přehled veškerých poptávek pro nadcházející roky 2020–2023.

Stránka rovněž obsahuje odkaz na ředitelku procurementu Extended Metro Administration Piu Lindberg-Nedby, na kterou je možné se obrátit.

Stěžejní dokument „Help us build tomorrow´s Metro in Stockholm“ obsahuje detailní informace o každé etapě projektu, včetně kontraktů, které budou k dispozici (ražba tunelu, vytěžení horniny, betonářské práce, eskalátory, výtahy, šachty apod.). Každá etapa má svého projektového ředitele. Kontakty jsou tvořeny genericky, tj. jméno.příjmení@sll.se Poslední strany dokumentu obsahují tzv. „BEST contracts“, tj. kontrakty týkající se kolejiště, elektrických rozvodů, signální soustavy a telekomunikačních zařízení.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Stockholmu (Švédsko). Autor: Jan Buben, zástupce velvyslance.

• Teritorium: Evropa | Švédsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme