Rozšiřování nízkoemisních dopravních zón v hlavních francouzských aglomeracích

Dne 18. listopadu 2020 oznámila francouzská ministryně pro ekologickou transformaci Barbara Pompili, ve spolupráci s ministrem dopravy Jean-Baptiste Djebbari, plánované rozšíření nízkoemisních zón s cílem výrazně snížit emise znečišťujících látek ze silniční dopravy ve velkých městech.

Kvalita ovzduší je velkým problémem veřejného zdraví. Studie provedená společností Santé publique France odhaduje, že znečištění ovzduší je ve Francii příčinou 48 000 předčasných úmrtí ročně.  Jiné studie navíc naznačují, že úmrtnost lidí infikovaných nákazou covid-19 se významně zvyšuje ve městech, kde jsou lidé vystaveni jemným částicím PM2,5. Silniční doprava se podílí přibližně 60% na emisích oxidů dusíku a 30% na emisích jemných částic.

Nízkoemisní zóny místním orgánům umožňují omezení provozu nejvíce znečišťujících vozidel v těchto oblastech. Cílem tohoto opatření je rychlé zlepšeni kvality ovzduší a ochrana populace žijící ve velkých metropolích. Na rok 2021 je tak plánováno vytvořeni dalších sedmi zón mobility s nízkými emisemi, které by se přidaly ke čtyřem již existujícím zónám (Paříž, pařížská aglomerace, Lyon a Grenoble-Alpes-Métropole).

V těchto jedenácti oblastech bude od roku 2023 platit omezení provozu nejvíce znečišťujících vozidel (kategorie Crit’Air 3 až 5).  Místní úřady budou mít možnost stanovit ještě přísnější pravidla podle svých místních specifik a potřeb.

V rámci Občanské úmluvy o klimatických zákonech (Convention Citoyenne pour le Climat) plánuje Francie zintenzivnit své kroky ve prospěch lepší kvality ovzduší rozšířením systému nízkoemisních zón ve městech s více než 150 000 obyvateli do roku 2025, což by znamenalo vytvořeni dalších 35 zón mobility s nízkými emisemi.

Francie tak potvrzuje své ambice v procesu ekologizaci ekonomiky, což bude mit za následek růst poptávky po nových komponentech a zařízeních pro výrobu „ekologicky čistějších“ aut.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Paříži (Francie). Autorka: Adriana Rocher, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Automobilový průmysl

Doporučujeme