Rozvoj a komercializace elektrického letectví ve Finsku

Dne 6. 10. 2020 se uskutečnila virtuální konference pod názvem FAIR digital kick-off zahajující dlouhodobý projekt rozvoje elektrického letectví v západofinském regionu Kvarken (FAIR = Finding Innovations to Accelerate Implementation of Electric Regional Aviation). Velvyslanectví České republiky v Helsinkách zprostředkovalo účast i několika českým firmám majícím potenciál prosadit se na tomto nově se rozvíjejícím trhu ve Finsku.

Kvarken (Merenkurkku) je oblast mezi Finskem a Švédskem na jihu Botnického zálivu, která je významným dopravním uzlem mezi těmito dvěma zeměmi. Navíc je tato oblast důležitým hubem finsko-švédské přeshraniční spolupráce. Za projektem FAIR stojí Kvarken Council, která byla založena již v roce 1972, je jednou z dvanácti oficiálních přeshraničních organizací spolufinancovaných Severskou radou ministrů a sdružuje regionální rady finské oblasti Pohjanmaa (města Vaasa, Kokkola, Seinäjoki a Jakobstad) a regionální radu švédského regionu Västerbotten a obec Örnsköldsvik.

Kvarken je díky existující poptávce po moderní, inovativní a ekologické letecké dopravě ideální oblastí pro pilotní projekt elektrického letectví. Vzdálenosti mezi jednotlivými destinacemi se zde nadto „vejdou“ i do současných doletových možností elektrických letadel. Finsko usiluje o rozvoj elektrického letectví jakožto moderního a ekologického způsobu osobní dopravy společně se Švédskem a Norskem.

I přes tyto záměry však v severských zemích téměř neexistují ani výrobní kapacity pro elektrické letouny, ani početná flotila těchto strojů, a proto je zde jasný potenciál pro české firmy působící v oblasti elektrického letectví a souvisejících oborech pro vstup na nově se rozvíjející finský trh.

Zahajovací konference k projektu FAIR představila význam elektrického letectví, jeho potenciál jakožto zákaznicky udržitelné dopravy, regionální dopady tohoto způsobu dopravy a v neposlední řadě také výhled implementace výstupů projektu do praxe.

Účastníci konference si v neposlední řadě mohli ověřit pozice zainteresovaných hlavních aktérů a zároveň zjistit, kdo bude mít v nejbližší době v regionu Kvarken v oblasti elektrického letectví rozhodovací pravomoci a s kým je možné a vhodné, ať již ve spolupráci s naším zastupitelským úřadem, či napřímo, navázat další spolupráci.

Konference se díky aktivitám velvyslanectví v regionu Pohjanmaa měly možnost zúčastnit také české subjekty působící v odvětví elektrického letectví a oborech zajišťujících potřebnou provozní infrastrukturu (např. dobíjecí stanice či systémy řízení letového provozu).

Touto cestou si tak mohly české firmy samy ověřit existenci potenciálu pro budoucí obchodní spolupráci v oblasti letectví na elektrický pohon, stejně tak jako se mohly dozvědět o nových trendech a probíhajících projektech v jejich oboru působnosti na mezinárodní úrovni.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Helsinkách (Finsko).

• Teritorium: Finsko
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Letecký průmysl

Doporučujeme