Rozvoj digitální technické mapy v Ústeckém kraji zajistí nový projekt

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v rámci Národního plánu obnovy výzvu na dokončení digitalizace objektů digitálních technických map.

Ústecký kraj, který spravuje informační systém pro digitální technickou mapu celého regionu, se plánuje do této výzvy zapojit s projektem Digitální technická mapa Ústeckého kraje II.

Ilustrační fotografie

„Ústecký kraj jako správce a provozovatel informačního systému digitální technické mapy tímto následným projektem dosáhne synergického efektu, tedy zajištění co nejúplnějšího a nejpřesnějšího obsahu digitální technické mapy území celého regionu v krátkém časovém úseku od zavedení zákonné povinnosti. Zároveň je tím zajištěna pomoc obcím Ústeckého kraje se splněním jejich povinností naplňovat obsah digitální technické mapy,“ vysvětlil hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller. 

Projekt by měl být realizován v letech 2024–2025 a měl by být velkou měrou financován z Národního plánu obnovy. Celkové náklady projektu se odhadují na 122,2 milionu korun, z toho 21,2 milionu korun zaplatí kraj ze svého rozpočtu. Zbytek činí dotace z Evropské unie. 

Cílem výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu je dokončení digitalizace objektů digitálních technických map, které umožňují přístup k přesným informacím o objektech základní prostorové situace a o poloze a technických specifikacích fyzické infrastruktury veřejných a soukromých subjektů.

V rámci výzvy bude digitalizováno nejméně 161 tisíc hektarů objektů základní prostorové situace a 55 tisíc kilometrů sítí dopravní a technické infrastruktury, což jsou hodnoty, které musí naplnit v souhrnu všichni žadatelé o dotaci.

Redakčně upravená tisková zpráva Ústeckého kraje

• Teritorium: Česká republika | Ústecký kraj

Doporučujeme