Rozvoj letectví v Ghaně a obchodní příležitosti

Ghaně dominuje odvětví silniční dopravy, které podle odhadů představuje asi 96 % osobní a nákladní doprav. Aby však vláda podnítila širší strategii diverzifikace, zvyšuje investice do letecké dopravy.

Vláda se pevně zavázala k oživení tohoto odvětví, když v roce 2016 vyčlenila celé ministerstvo pro odvětví letectví a pověřila ho mimo jiné zřízením národního dopravce. Ghana má potenciál stát se hubem pro západní Afriku. Země je centrem rozsáhlé mezinárodní (a národní) letecké sítě, která spojuje Ghanu s Afrikou a zbytkem světa.

Většina velkých mezinárodních dopravců pravidelně létá na mezinárodní letiště Kotoka (KIA) v Akkře, hlavním místě vstupu do Ghany. Mezinárodní letiště Kotoka bylo nedávno zrekonstruováno a rozšířeno o nový terminál. Letiště je v současné době málo využívané, takže potenciál pro růst letecké přepravy cestujících zde rozhodně je. Existují plány na rozšíření dalších stávajících letišť a zřízení nových v ostatních regionech Ghany.

S průměrným ročním růstem 10 % (před pandemií covidu-19) je ghanský letecký průmysl jedním z nejrychleji rostoucích a nejkonkurenceschopnějších průmyslových odvětví v subregionu západní Afriky. Podle Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA) se Afrika v příštích 20 letech stane jedním z nejrychleji rostoucích leteckých regionů s ročním nárůstem téměř o 5 %.

Aby vláda dosáhla cíle učinit z Ghany letecký uzel v západní Africe, dala ještě podnět k tomu, aby byla zřízena společnost Home Based Carrier, která by poskytovala vnitrostátní, regionální a mezikontinentální služby a poskytovala cestující veřejnosti možnosti výběru. Strategií vlády je přizvat soukromý sektor, aby vlastnil větší podíl investic.

Ghana je od úpadku Ghana International Airways (GIA) v roce 2010 bez státní letecké společnosti. Předchozí státní dopravce zkrachoval poté, co vláda zrušila jeho financování. Společnost GIA vlastnila ghanská vláda (70 %) a americké konsorcium GIA-USA (30 %). V době uzavření provozovala pouze jeden letoun B757-200.

Ghana již podepsala memorandum o porozumění se společností EgyptAir (MS, Cairo Int’l) ohledně zřízení nové vnitrostátní letecké společnosti. V roce 2020 společnost EgyptAir potvrdila, že souhlasila s investicí počátečních 100 milionů USD100 do nového ghanského národního dopravce a s prvotní dodávkou čtyř neidentifikovaných letadel.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Akkře (Ghana). Autor: Robert Hrubý, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Ghana | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme