Rozvoj masového sportu v Číně – zajímavé obchodní, investiční a turistické příležitosti

Čínské hlavní město Peking uspořádá v r. 2022 Zimní olympijské hry. Vláda v této souvislosti přijala ambiciózní plán zapojit 300 mil. obyvatel do zimních sportů do r. 2022 a pověřila provinční vlády ke zpracování plánů na naplnění tohoto cíle.Součástí plánu je zapojit v celé zemi do r. 2022 více než 2 000 škol do zimní sportovní přípravy a 5 000 škol do r. 2025, a to nejen v severních klimaticky vhodnějších provinciích, ale i jižních lidnatějších a bohatších oblastech.

Podle oficiálních statistik bylo do konce r. 2018 vybudováno 800 lyžařských zařízení a minimálně 50 mil. Číňanů alespoň jednou lyžovalo a 150 mil. se přímo nebo nepřímo zapojilo do zimních sportů. Analogicky k výsledkům Letních OH, které se konaly v Číně v r. 2008, vláda předpokládá, že ZOH budou novým impulzem pro masovější rozvoj zimních sportů v letech následujících. Specifikou přijatého vládního programu je to, že rozšíření zimních sportů bude realizováno celoplošně, tzn. vč. jižních a klimaticky méně příhodných provincií Číny. Příslušná provinční ministerstva již zpracovávají akční plány naplnění tohoto úkolu.

Čínský nejvyšší úřad pro sport zveřejnil v úterý 4. 6. 2019 národní akční plán zaměřený na rozvoj rekreačního sporu, který má zajistit zvýšení osobních výdajů na sport. Celková výše prodeje ve spojitosti se sportem má během dvou let dosáhnout 221 mld. USD.

Z této částky má připadnout 2,9 mld. USD na zimní sporty při ročním 20% růstu v letech 2019–2022. V tomto období se mají pro volný čas vybudovat nové smíšené kapacity pro bruslení a sporty spojené se sněhem, což má zajistit snížení provozních nákladů a současně nárůst tržeb. Při zadávání a realizaci infrastrukturních projektů má být kladen důraz na aplikaci nových technologií.

Čína bude potřebovat silně navýšit dodávky všeho druhu pro zimní sporty. V souvislosti s udělením pořadatelství ZOH otevřela celá řada světových značek v sektoru zimního sportovního vybavení a služeb už svá zastoupení v Číně. Ty se zaměřují jak na materiálové dodávky, tak poskytování služeb např. know-how při budování infrastruktury, zřizování výcvikových a tréninkových zařízení, poskytování metodických a trenérských kapacit aj.

Posilovat má i zimní turistika do zahraničí. Čeští dodavatelé se mohou se svými zkušenostmi a sortimentem uplatnit ve všech těchto oblastech vedle tradičních konkurentů ze skandinávských a alpských zemí, Kanady nebo Nového Zélandu. Čínské orgány nicméně počítají i s vybudováním silných mezinárodně konkurenčních domácích značek sportovního vybavení.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Šanghaji (Čína). Autor: Miloš Kučera, vedoucí ekonomického a kulturního oddělení.

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme