Rozvoj šlechtitelství osiv v Kazachstánu a další novinky ze sektoru zemědělství

Ministerstvo zemědělství vyvíjí digitální program sledovatelnosti osiva. Byla vytvořena základní databáze o produkci semen a dokončen vývoj dlouhodobého vědeckého programu pro rozvoj šlechtitelství.

Program byl navržen na 15–20 let. Vědci mají za úkol šlechtit a pěstovat nové odrůdy plodin přizpůsobené klimatickým změnám pozorovaným v posledních letech ve všech regionech Kazachstánu.

Ilustrační fotografie

Program již prošel vědeckou a technickou expertízou a ministerstvo zemědělství v současné době přijímá opatření k jeho financování. Zemědělské a soukromé organizace, které se zabývají šlechtěním osiva, by měly disponovat moderním vybavením laboratoří a vyškolenými kvalifikovanými pracovníky. Kazachstán plánuje dokončit přípravu pro připojení k UPOV (Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin) v letošním roce.

Produkce vajec v Kazachstánu

V lednu letošního roku bylo v Kazachstánu vyprodukováno 369,7 mil. slepičích vajec, což je o 18,4 % více ve srovnání s lednem 2021. Velcí producenti vajec si stěžují na zákaz vývozu a zaznamenávají ztráty ve výši 1,5 mld. KZT.

Zákaz vývozu vajec byl zaveden kvůli rostoucím cenám vajec a s cílem zabránit zhoršení situace v oblasti zabezpečení potravinami. V oblasti chovu drůbeže a vajec převažují velké zemědělské podniky, které mají oproti drobným podnikatelům, zemědělským podnikům nebo běžným domácnostem lepší možnosti získat dotace.

Kazachstán po nepokojích? Ekonomiku čekají změny

Rozvoj zemědělsko-průmyslového komplexu

Na rozšířeném zasedání správní rady ministerstva zemědělství dne 18. února 2022 byly přezkoumány výsledky rozvoje zemědělsko-průmyslového komplexu v roce 2021 a plány na rok 2022. Ministr ve své zprávě uvedl, že loňský rok nebyl pro zemědělství jednoduchý.

Sucho, které postihlo hlavní regiony, mělo negativní dopad na produkci a ekonomické ukazatele průmyslu jako celku. Přes nepříznivé podmínky byla v celé zemi zaznamenána dobrá úroda hlavních zemědělských plodin a bylo dosaženo zvýšení výroby živočišných produktů. V roce 2021 se objem zemědělské produkce snížil o 2,4 % a činil tak 14,8 mld. EUR. Potravinářská produkce se za dané období zvýšila o 1,9 % a činila 4,4 mld. EUR.

Změny v platbách DPH

V Kazachstánu byly od začátku roku 2022 provedeny změny v daňovém zákoně týkající se zvýhodněné platby DPH metodou zápočtu. Podle Ministerstva financí Republiky Kazachstán jsou ze seznamu zboží dováženého na území Kazachstánu, za které je DPH placena zápočtovou metodou, vyloučeny pesticidy; chov zvířat všech druhů a zařízení pro umělé oplodnění; živý dobytek. Sazba daně z přidané hodnoty je 12 % a platí ji dovozce uvedených výrobků.

Snížení recyklačního poplatku u dovážených vozidel

Vláda Republiky Kazachstán rozhodla snížit sazbu recyklačního poplatku pro dovážená vozidla o 50 %. V současné době se zpracovává nová metoda výpočtu a výše náhrady za likvidaci použitých samohybných zemědělských strojů. Příslušné usnesení by mělo být přijato do 1. května 2022. Podle oficiálních statistik tvoří 89 % traktorů a kombajnů prodaných na území Kazachstánu v roce 2021 domácí montáž. Kupující tohoto zařízení neplatili recyklační poplatek.

Autor: Artyom Lukashov, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Almatě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

Priorita při českém předsednictví v Radě EU? Východní partnerství

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě

Doporučujeme