Rozvoj spolupráce mezi USA a ČR v oblasti mobility

Do Prahy, Brna a Mladé Boleslavi zamířili zástupci amerických firem usilující o obchodní i vědecko-výzkumnou spolupráci. Jedním z klíčových témat byl vodík a možnosti jeho širšího uplatnění v dopravě.

V posledním květnovém týdnu se uskutečnila historicky vůbec první incomingová mise ze srdce amerického Středozápadu do srdce Evropy. Primárním cílem mise bylo podpořit české firmy i vědecko-výzkumné instituce při získávání a prohlubování kontaktů s americkými partnery.

Ilustrační fotografie

Projekt byl termínově navázán na konání Smart Cities Symposium & European Transport Congress u příležitostí 30. výročí vzniku Fakulty dopravní při Českém vysokém učení technickém v Praze. Vedle konference s mezinárodní účastí, která probíhala v Národní technické knihovně, měli členové mise možnost potkat se s předními českými odborníky v oblasti dopravy v prostorách Národního technického muzea v Praze.

V hlavním městě dále proběhla setkání se zástupci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, Ministerstva průmyslu a obchodu, Sdružení automobilového průmyslu, společnosti Škoda Digital a agentury CzechInvest, která představila nově vzniklý Mobility Innovation Hub.

ExportMag.cz: Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

V jihomoravské metropoli si zástupci amerických firem prohlédli historické prostory Vysokého učení technického v Brně a jednali s děkanem Fakulty informačních technologií a zástupci dalších tří fakult. Následně navštívili laboratoř největšího vzdělávacího a výzkumného pracoviště v oboru automobilního a dopravního inženýrství v České republice.

V odpoledních hodinách dále proběhlo setkání se zástupci města Brno, Jihomoravského inovačního centra a regionální kanceláře CzechInvest. V Mladé Boleslavi se uskutečnila schůzka s vedením a odbornými pracovníky Škoda Auto Vysoká škola, kteří představili své výzkumné projekty, a se zástupci společnosti Škoda Auto, a.s. Následovala prohlídka samotného závodu, konkrétně výroby baterií M6.

Mise vznikla jako společný projekt ekonomické diplomacie financovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu a byla realizována Generálním konzulátem České republiky v Chicagu ve spolupráci s agenturou CzechInvest. Její uskutečnění je výsledkem dlouhodobého záměru o posilování česko-americké spolupráce v obchodní i vědecko-výzkumné oblasti a je příslibem hlubší spolupráce v obou oblastech.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Chicagu (Spojené státy americké).

• Oblasti podnikání: Automobilový průmysl | Energetika

Doporučujeme