Rozvoj tramvajové dopravy ve finském hlavním městě příležitostí pro české firmy

Dopravní podnik města Helsinky (HKL), který je vlastníkem a provozovatelem helsinské kolejové (tramvaje, metro) a lodní (trajekty) dopravy, plánuje navýšit objem tramvajové dopravy.

Souvisí to i s očekávaným zásadním a rychlým nárůstem obyvatel Helsinek o 150–250 tis. V rámci metropolitní oblasti spolupracuje HKL i s dalšími subjekty ze dvou největších sousedních municipalit (Vantaa, Espoo), kde rovněž dojde k zásadnímu nárůstu tramvajové dopravy a celkovému posílení dopravního propojení s hlavním městem. Aktuální délka tramvajových tratí v Helsinkách je necelých 50 km, podle plánu by mělo cca do roku 2030 dojít k jejímu ztrojnásobení.

Kromě již velmi dobře fungující spolupráce se Škodou Transtech, kterou vlastní česká společnost Škoda Transportation, která dodala již desítky tramvajových souprav, a spolupráce se předpokládá i do budoucna při plánovaném rozšiřování vozového parku (aktuálně je zpracovávána objednávka více než 50 tramvají ForCity Smart Arctic X54 pro novou vysokorychlostní trať Raide-Jokeri mezi Helsinkami a Espoo a projekt Crownbridges v Helsinkách, který by měl být dokončen v roce 2025).

Už na konci tohoto roku proběhne tendr na dalších 50–120 tramvajových souprav pro nové tramvajové tratě (Mellunmäki – letiště Vantaa, Erottaja – Vihdintie, Viikki – letiště Malmi), jejichž provoz by měl být zahájen v druhé polovině tohoto desetiletí.

Kromě možnosti uplatnění v rámci údržby rostoucího vozového parku i tratí budou významné příležitosti zejména v oblasti výstavby čtyř až pěti nových tramvajových dep, masivní digitalizace provozu a zefektivnění jeho řízení i údržby (aplikace, řídící software, obrazové analýzy, bezpečnostní systémy apod.).

Velvyslanectví ČR v Helsinkách je v úzkém kontaktu s vedením HKL a konkrétní příležitosti pro české firmy bude v budoucnu sledovat a vhodným způsobem o nich informovat. V případě zájmu o bližší informace je možné oslovit velvyslanectví e-mailem commerce_helsinki@mzv.cz.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Helsinkách (Finsko). Autoři: Daniel Horák, ekonomický diplomat, zástupce velvyslance, Jana Arhio, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Evropa | Finsko | Zahraničí

Doporučujeme