Rozvoj umělé inteligence v Portugalsku příležitostí pro české firmy a akademickou sféru

Portugalsko dlouhodobě fandí rozvoji a využití nových technologií a umělá inteligence není v tomto trendu výjimkou. Zavádí stále více integrovaných řešení AI v nejrůznějších oblastech podnikání a služeb.

Rozvoj využití umělé inteligence proto představuje řadu příležitostí pro české výzkumné podniky a firmy, které působí v tomto odvětví. Státní i soukromé společnosti začaly v posledních letech využívat umělou inteligenci jako pracovní nástroj v několika oblastech.

Ilustrační fotografie

Na vládní úrovni byla portugalská národní strategie pro umělou inteligenci představena již v roce 2019. Jejím cílem je identifikace různých možností využití umělé inteligence v hospodářství a napříč společností, jakož i její využití v oblastech, jakými jsou udržitelné energetické sítě, klima, zemědělství, města, lesy a oceány, mobilita, autonomní řízení, zdraví nebo kybernetická bezpečnost.

ExportMag.cz: Čipy a jízdní kola. V čem ještě exceluje malý velký Tchaj-wan?

Existuje již několik úspěšných příkladů využití umělé inteligence ve veřejné správě. Přijatá řešení umožňují státnímu sektoru zvýšit efektivitu a kvalitu služeb a úředníkům zároveň uvolnit ruce na to, aby se mohli soustředit na úkoly, které přinášejí větší přidanou hodnotu. To je případ Institutu sociálního zabezpečení, který využívá technologie strojového učení prostřednictvím chatbota dostupného 24 hodin denně, jenž dokáže kvalitně zodpovědět naprostou většinu praktických dotazů položených uživateli. V soukromém sektoru je obdobné využití chatbotů v rámci klientských portálů také hojně rozšířeno.

V oblasti zdravotnictví se řešení založené na umělé inteligenci uplatňují v nemocnicích a na klinikách, kde pomáhají při lékařské diagnostice, analýze dat pacientů, sledování životních funkcí a vývoji personalizované léčby. Příkladem je systém Symptom Evaluator vytvořený sítí soukromých nemocnic CUF ve spolupráci s německou společností ADA Health a týmem 50 lékařů, který je v tomto typu digitálních zdravotnických řešení považován za jeden z nejspolehlivějších a nejbezpečnějších na světě.

V odvětví dopravy je umělá inteligence využívána za účelem zlepšení efektivity logistiky, optimalizace dopravních cest či předpovídání poptávky. Příkladem je systém vyvinutý portugalskou společností SISCOG, který národnímu leteckému dopravci TAP Air Portugal pomáhá optimalizovat řízení posádek. Stejná společnost v současnosti vyvíjí řešení pro řízení jízdních řádů, vozidel a personálu pro železniční společnosti a městské dopravní podniky.

Ilustrační fotografie

Ve finančním a bankovním sektoru existuje také několik portugalských společností, které využívají systémy umělé inteligence, jež jim pomáhají šetřit náklady, zvyšovat schopnost oslovování zákazníků nebo zvyšovat efektivitu řízení.

Problematiku umělé inteligence lze již několik let studovat na hlavních portugalských univerzitách v rámci bakalářského, magisterského i postgraduálního studia. Vzhledem k tomu, že Portugalsko je po akademické stránce velmi otevřeno spolupráci a sdílení znalostí se zahraničními univerzitami, tato oblast skýtá nemalé možnosti spolupráce i pro české vysoké školy.

České firmy či výzkumné instituce mají také možnost navázat spolupráci s řadou podnikatelských sítí, klastrů a akceleračních a inkubačních programů zaměřených na začínající podniky, které se zaměřují na inovativní technologie využívající umělou inteligenci. Nejvhodnější příležitostí pro navázání kontaktů tohoto typu je návštěva Web Summitu, který je jednou z největších technologických a inovačních akcí na světě, na níž se každoročně prezentují přední světové společnosti včetně portugalských, jež se zaměřují na nejmodernější technologická řešení, která jsou stále více založena na umělé inteligenci. Příští ročník Web Summitu se uskuteční ve dnech 13. až 16. listopadu 2023 na lisabonském mezinárodním výstavišti.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Lisabonu (Portugalsko). Autor: Ing. Petr Klíma, zástupce velvyslance.

• Teritorium: Evropa | Portugalsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme