Rozvoj vinařství a zahradnictví na Ukrajině a další novinky ze zemědělského sektoru

Informovala o tom tisková služba Kanceláře prezidenta Ukrajiny. Zákon rozšiřuje seznam občanů Ukrajiny, kteří budou mít právo kupovat pozemky státního a obecního majetku.

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj podepsal zákon „O změnách některých legislativních aktů Ukrajiny o podpoře rozvoje v oblasti vinařství a zahradnictví“, který byl přijat Nejvyšší radou dne 17. prosince 2021.

Ilustrační fotografie

Dále bude zákonem stanovena lhůta pro zemědělskou půdu pronajatou k zakládání a/nebo pěstování víceletých plodin (ovoce, bobuloviny, ořechy, vinná réva), jejichž pronájem nesmí být kratší než 25 let.

Cílem tohoto dokumentu je vytvořit vhodné ekonomické a právní podmínky napomáhající k rozvoji vinařství a zahradnictví na Ukrajině, což podnítí rozšiřování stávajících a vznik nových farem a také zvýší zaměstnanost na venkově.

Vývoz a dovoz vepřového masa

V roce 2021 bylo do Ukrajiny dovezeno 40,6 tis. tun vepřového masa, což je o 45,1 % více než v roce 2020. V peněžním vyjádření se dovoz v roce 2021 zvýšil o 36,1 % ve srovnání s rokem 2020, a to na 74,1 mil. USD.

V roce 2021 se vepřové maso dováželo především z Dánska (za 35,6 mil. USD), z Polska (za 12,7 mil. USD) a z Nizozemska (za 10 mil. USD). Naopak export ukrajinského vepřového masa v roce 2021 činil 3,8 tis. tun – to je o 32,5 % více než v roce 2020.

České technologie triumfovaly na Světové výstavě Expo v Dubaji

Ukrajina vyvezla vepřové maso za 7,3 mil. USD, což je o 15,2 % více než v roce 2020. V roce 2021 bylo ukrajinské vepřové maso vyvezeno především do SAE, a to za 3,9 mil. USD, do Hongkongu za 1,4 mil. USD a do Gruzie za 507,4 tis. USD.

Vývoz a dovoz sýrů

V roce 2021 byly do Ukrajiny dovezeny tvrdé sýry v hodnotě 147,1 mil. USD, což je o 14,8 % více než o rok dříve. Ukrajina dovezla největší množství těchto sýrů z Polska, a to v hodnotě 66,1 mil. USD, z Nizozemska v hodnotě 26,3 mil. USD, z Francie 18,1 mil. USD.

Autor: Yegor Reshetnyk, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Kyjevě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí

Doporučujeme