Rozvoj zdravotnického sektoru na Filipínách

Zdravotnictví na Filipínách se skládá z veřejného a soukromého sektoru, přičemž první z nich má na starosti preventivní péči, primární péči a zdravotní gramotnost, zatímco druhý se zaměřuje na nabídku specializovaných služeb.

Očekává se, že veřejný a soukromý sektor zdravotní péče v zemi dále posílí své partnerství díky přijetí univerzálního zákona o zdravotní péči (Universal Healthcare Law UHC) v roce 2019.

Zákon umožňuje přístup ke zdravotnickým službám, kdy jsou všichni obyvatelé automaticky zařazeni do vládního Národního programu zdravotního pojištění (National Health Insurance Program, NHIP). Stát také poskytuje také financování filipínské zdravotní pojišťovně (PhilHealth) z příjmů generovaných jinými státními společnostmi a navýšením tzv. daní z hříchu („sin tax“), což následně pomáhá při poskytování prostředků do zdravotnictví a snižuje celkové výdaje filipínské domácnosti na zdravotní péči.

Aby bylo zajištěno řádné provádění financování, zákon rovněž zavádí reformy k řešení stávajících problémů, jako je nedostatek a nerovnost v distribuci zdravotnických pracovníků po celé zemi, jakož i překrývající se funkce agentur veřejného zdraví. Množství a kvalita infrastruktury, zařízení a technologií však zůstávají přetrvávajícími problémy, které značně brzdí zkvalitnění zdravotnictví.

V současné době je na Filipínách pouze 1 456 nemocnic, z nichž 32 % jsou státní nemocnice a zbytek jsou soukromá zařízení. Tyto statistiky jsou pod standardy Světové zdravotnické organizace (WHO), kdy by měl požadovaný počet nemocnic dosáhnout 5 250.

Veřejná zdravotnická zařízení obvykle uzavírají partnerství s příslušnými subjekty soukromého sektoru prostřednictvím programu partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). PPP také pomáhá řešit rozpočtové problémy Ministerstva zdravotnictví (DOH).

Na rok 2021 byla resortu zdravotnictví přidělena částka 210,2 mld. filipínských pes, z čehož pouze 14,6 mld. pes bylo přiděleno na pozemní stavitelství, projekty nákupu technologií a vybavení, přičemž většina byla poskytnuta společnosti PhilHealth v rámci každodenního provozu stávajících veřejných nemocnic po celé zemi.

Expanze a vývoj zdravotnických zařízení řídí růst trhu v sektoru zdravotnických prostředků v zemi. Při realizaci infrastrukturních projektů národní vláda ve skutečnosti očekává, že se sektor výroby zdravotnických prostředků v příštích několika letech rozšíří o 744,7 mil. USD.

Země se také přesouvá do zdravotnického sektoru více závislého na technologiích, protože přijímá a zavádí řešení, jako je umělá inteligence a mobilní aplikace, pro širokou veřejnost a v rámci jednotlivých organizací.

Na druhé straně farmaceutickému trhu nadále dominuje generikum kvůli platným filipínským zákonům a podpisu výkonného nařízení č. 104 prezidentem Duterte v roce 2020. Uvedený zákon rozšiřuje režim maximální maloobchodní ceny léků (MDRP), který zahrnuje 87 léčivých přípravků nebo molekul a 133 kombinací nebo přípravků na nejvíce vyskytované choroby v zemi.

Z výše uvedeného mohou také čerpat české firmy, například výrobce zdravotnických a pečovatelských lůžek Linet, který již na trhu působí společně s dalšími výrobci, například výrobce inkubátorů TSE Medical či výrobce přístrojů pro odborné ambulance, rehabilitaci, kardiologii BTL Medical Technologies. S rostoucí tendencí sektoru a požadavky na kvalitnější péči představují Filipíny potenciální trh pro české výrobce v oblasti zdravotnictví.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Manile (Filipíny). Autor: Benjamin Žiga, obchodně-ekonomický úsek.

• Teritorium: Asie | Filipíny | Zahraničí

Doporučujeme