Rozvoj zdravotnictví je pro Kazachstán prioritou

Oblast zdravotnictví v Kazachstánu zažívá nový rozvoj, a to především z iniciativy vlády, která si ji stanovila za svou prioritu. Za tímto účelem byla vypracována nová strategie.

Zvyšují se rozpočtové výdaje a vytvářejí se podmínky pro rozvoj zdravotních služeb a farmaceutického průmyslu. Pro české dodavatele a vzdělávací instituce se nabízejí nové příležitosti.

Ilustrační fotografie

Pandemie covidu ukázala, jak nedostatečné jsou stávající výrobní kapacity ať už v oblasti léků, nebo zdravotnických prostředků. Cílem nové strategie je poskytnout v horizontu dvou let dostupný a efektivní systém zdravotní péče pro všechno obyvatelstvo. Za tímto účelem vyčlenila vláda pro roky 2023–25 prostředky v hodnotě více než 14,6 bilionu amerických dolarů, jen v roce 2023 se bude jednat, dle vyjádření ministerstva financí, o sumu 4,6 bilionu USD. Pro srovnání, v roce 2017 činily výdaje na zdravotnictví pouze 2,45 bilionu USD.

V této souvislosti přijala vláda několik strategických dokumentů, mezi něž patří národní projekt dostupné zdravotnické péče, projekt modernizace hygienicko-epidemiologického systému a projekt modernizace zdravotní péče na venkově. Za účelem rozvoje zdravotnictví byla v minulém roce také přijata řada zákonů týkajících se rozvoje farmaceutického průmyslu, profylaxe a zdravého životního stylu.

Trend bude vyrobit s méně materiálem více, říká spolumajitel společnosti Beneš a Lát

Vláda se dále zavázala implementovat online centralizovaný nákupní systém zdravotnického vybavení a léků, vydat rozhodnutí o výstavbě nových zdravotnických zařízení a zavést nový systém na prevenci a léčbu onkologických nemocí.

Problematika zdravotnictví byla rovněž tématem 11. zasedání obchodní platformy Kazachstán – Evropská unie. Jednání předsedal premiér vlády Kazachstánu Alichan Smailov, který informoval, v návaznosti na novou strategii, o prioritních oblastech vlády, mezi něž patří včasná diagnostika nemocí, profilaktický screening a výstavba nových zdravotnických zařízení, jejichž stávající počet není, s ohledem na stále rostoucí populaci, dostatečný. Proto vláda rozhodla o vybudování 20 nových nemocnic a modernizaci nemocnic stávajících a vybudování 650 zdravotnických zařízení včetně mobilních.

Ilustrační fotografie

Poptávka po zdravotnickém vybavení

S ohledem na skutečnost, že celá řada zařízení potřebného pro vybavení nemocnic není v Kazachstánu vyráběna, je zřejmé, že v krátké budoucnosti vznikne značná poptávka po různém zdravotnickém vybavení, technice a ostatních zdravotnických výrobcích. Stávající zařízení jsou často zastaralá. Řada laboratoří, především v krajských a okresních nemocnicích, není navíc dostatečně vybavena.

České firmy, specializující se na tuto oblast, jsou v Kazachstánu známé a řada z nich na jeho území již velice úspěšně podniká. Nejen pro tyto firmy, ale i pro firmy dosud své zboží do této země nedodávající, se otevírá celá řada možností, jak se na kazachstánském trhu uplatnit. Příležitosti existují například při dodávkách specializovaného nábytku, diagnostických přístrojů či zdravotnických pomůcek.

Akutní nedostatek pracovníků

Další z problémů, který byl během jednání obchodní platformy Kazachstán – EU zmíněn, je akutní nedostatek pracovníků. Dle předběžného odhadu chybí v Kazachstánu více než 7 tisíc lékařů, zdravotních sester či jiného kvalifikovaného personálu. Tato situace vznikla v důsledku několika příčin, mezi hlavní patří nízké platy zdravotnických pracovníků a s tím související nízká motivace ke zlepšování svého vzdělávání a i kvalitnějšího přístupu k pacientům.

I v této oblasti má Česko co nabídnout. České školství má v Kazachstánu velmi dobrou pověst, každý rok studují v ČR tisíce mladých Kazachů. Nabízí se tak možnosti vzdělávání nejen na českých fakultách medicíny, ale i ve vzdělávacích zařízeních, které vychovávají odborníky v oblastech se zdravotnictvím spojených.

Mezi další problémy, se kterými se Kazachstán potýká, patří nedostatečné pokrytí výroby léků, v současnosti je pokryta potřeba obyvatel v rozsahu 17–20 %, či nedostatečná nabídka certifikovaných pracovišť. Rozvoj farmaceutického průmyslu v zemi rovněž brzdí nedostatek vědecko-výzkumných center a farmaceutických klastrů pro vývoj inovativních léků, nízká úroveň inovativních technologií, nedostatek laboratoří pro preklinické studie a laboratoří pro lékařské testování. I v těchto oblastech se mohou české subjekty aktivně zapojit.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Astaně (Kazachstán). Autorka: Markéta Pěčková, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme