Rozvojová pomoc mířila do Mongolska, Etiopie i do Afghánistánu

Skoro 4,9 miliardy korun dala Česká republika loni na pomoc rozvojovým státům. Použití těchto peněz mělo různé formy. Od pomoci Nepálu zasaženému zemětřesením až po stipendia pro zahraniční studenty z rozvojových zemí mířící na české vysoké školy.

Oficiální rozvojová pomoc poskytnutá Českou republikou dosáhla loni celkového finančního objemu 4,89 miliardy korun. To představuje meziroční zvýšení o 490 milionů korun. Celková částka zahrnuje veškeré aktivity financované z veřejných rozpočtů vykazatelné jako rozvojová a humanitární pomoc. Mezinárodně sledovaný ukazatel ilustrující úsilí donátorů, tedy poměr rozvojové pomoci ve vztahu k hrubému národnímu důchodu, se loni meziročně zvýšil z 0,11 na 0,12 procenta.

Co vše to zahrnuje? Zdaleka největší část peněz z toho tvoří příspěvek do rozpočtu EU, tedy podíl českého příspěvku na rozvojové pomoci poskytované Evropskou unií. To je tradičně zhruba 80 procent z české mnohostranné rozvojové pomoci.

Tok dalších peněz řídí české instituce. Těžištěm dvoustranné rozvojové spolupráce jsou každoročně projekty v gesci České rozvojové agentury (ČRA) realizované v pěti programových zemích, kterými jsou Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko, Mongolsko. To jsou země, se kterými má Česko uzavřený dvoustranný program spolupráce. A dále v šesti takzvaných projektových zemích, kterými jsou Gruzie, Kambodža, Kosovo, Palestinská autonomní území, Srbsko a Zambie. Na základě usnesení vlády byly realizovány bilaterální projekty také na Ukrajině. Ve všech prioritních zemích šlo v gesci ČRA o projekty v celkovém objemu 380 milionů korun.

Pro zemědělství nebo energetiku

Co do sektorového zaměření bylo loni nejvíce prostředků vynaloženo v zemědělství, v sektorech voda a sanitace, ve výrobě energie a ostatní infrastruktuře a službách. V gesci ČRA byly realizovány i další rozvojové aktivity, jako je program vysílání českých expertů a českých učitelů do rozvojových zemí, program rozvojového partnerství pro soukromý sektor, trojstranné projekty nebo projekty globálního rozvojového vzdělávání.

Pomoc Mongolsku. Společnost Bohemia Müller se podílela přes rozvojovou pomoc
na výstavbě elektrárny v mongolské metropoli Ulánbátaru,
spolupráce se postupně překlopila i do komerční roviny.

Další rozvojové aktivity loni probíhaly v gesci Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV). Při zastupitelských úřadech v zahraničí bylo v 41 zemích zrealizováno celkem 80 malých lokálních projektů, na které bylo vynaloženo 25 milionů korun. Menší částky šly na rozvojovou pomoc i pod křídly ministerstev financí, průmyslu a obchodu či ministerstva vnitra.

Stipendium dostalo přes 500 studentů

Ve spolupráci MZV a ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pokračoval tradiční program vládních stipendií pro studenty z rozvojových zemí doplněný o zdravotní služby pro vládní stipendisty v gesci ministerstva zdravotnictví.

V průběhu roku 2015 studovalo na českých veřejných vysokých školách celkem 524 vládních stipendistů z 56 zemí. Pro akademický rok 2015/2016 nabídla Česká republika 139 nových stipendijních míst pro studium bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů v českém jazyce a pro studium navazujících magisterských či doktorských studijních programů v anglickém jazyce celkem 38 rozvojovým zemím a dále organizaci UNESCO.

Oficiální rozvojová pomoc poskytnutá Českou republikou v roce 2015
(v milionech korun)
Celkem 4894
I. A Bilaterální 1724
1. rozpočtová podpora 0
2. podpora nevládním organizacím, společné programy a fondy 312
3. projektové intervence 692
4. experti a další technická spolupráce 119
5. stipendia a související náklady 119
6. odpuštění dluhů 0
7. administrativní náklady jinde nezahrnuté 98
8. další výdaje v donátorské zemi (uprchlíci, osvěta) 383
I. B Multilaterální 3169

Západní Afrika uvítala pomoc po epidemii eboly

Loni probíhala také humanitární pomoc, v jejímž rámci MZV podpořilo celkem 43 projektů ve 26 zemích v celkové hodnotě téměř 90 milionů korun. Nejvíce peněz bylo vynaloženo na humanitární pomoc v souvislosti s konflikty a nuceným vysídlením v Sýrii, Iráku, Jordánsku, Libanonu, Jižním Súdánu, Středoafrické republice a na Ukrajině. V závěru loňského roku byly finančně i materiálně podpořeny také země západního Balkánu postižené migrační krizí.

V souvislosti s přírodními katastrofami a epidemiemi pokračovalo Česko v podpoře zemí západní Afriky postižených epidemií eboly, podpořeny byly Barma/Myanmar, Malawi a Mosambik v souvislosti s ničivými záplavami a po zemětřesení také Nepál. České republika pomohla při ničivém suchu a s přílivem uprchlíků v Etiopii i při obnově po konfliktu v Gaze.

Důležitý je program transformační spolupráce, jehož cílem je přispívat k vytváření a posilování demokratických institucí, právního státu, občanské společnosti a zásad řádné správy veřejných záležitostí. Celkově bylo na projekty na podporu demokracie a lidských práv loni vynaloženo přes 56 milionů korun. Podrobné údaje o dalších formách zahraniční rozvojové spolupráci jsou zveřejněny na webové adrese www. mzv.cz/rozvoj.

Příští rok o 100 milionů korun víc
Česká vláda v létě schválila pro příští rok plán bilaterální zahraniční rozvojové spolupráce ve výši 954 milionů. Plán mimo jiné zahrnuje nástroje zapojující soukromý sektor do rozvojové spolupráce, jako je Program rozvojově-ekonomického partnerství či Program studie proveditelnosti. Z celkové částky bude vynaloženo 658 milionů korun na rozvojové projekty, 130 milionů korun na humanitární pomoc a 53 milionů korun na transformační spolupráci. Částka 110 milionů korun bude směřovat na rozvojová stipendia a tři miliony půjdou na zdravotní péči o stipendisty. Oproti letošku se jedná o navýšení o 100 milionů korun. Důvodem pro posílení pomoci je zhoršení bezpečnostní i socioekonomické situace i s ohledem na migrační tendence a jejich kořeny.

Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy deníku E15 a týdeníku Euro, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme