Rozvojová spolupráce v Peru a Ekvádoru

Velvyslanectví České republiky v Limě i letos spravovalo malé lokální projekty rozvojové spolupráce v Peru a Ekvádoru. V roce 2022 byly realizovány tři projekty – dva v Peru a jeden v Ekvádoru.

Celkový příspěvek oficiální rozvojové pomoci ČR pro Peru a Ekvádor činil téměř 1,338 milionu korun. Projekty se zaměřily na boj s chudobou a související podvýživou, věnovaly se finanční samostatnosti žen a dále sběru informací o stavu klimatu.

Ilustrační fotografie

Projekty v Peru

Česká automatická klimatická stanice (prezentace a školení pro zaměstnance CIGA-PUCP)

Za účelem získání informací o stavu klimatu v Peru, instalovala Pontificia Universidad Católica del Perú ve spolupráce s UK Praha meteorologické a hydrologické stanice v obci Chinchero, region Cusco. Přístroje budou monitorovat jezero Piuray, jež dodává až 30 % vody do města Cusco. Získané informace pomohou v rozhodovacích procesech týkajících se lokálních vodních zdrojů.

Na tomto projektu se podílely i další peruánské instituce, jako Národní meteorologická a hydrologická služba Peru SENAMHI a EPS SEDACUSCO S.A., vodovody a kanalizace města Cusco. Instalované stanice jsou produktem české společnosti Fiedler AMS s.r.o.

Kostarika vstoupila mezi nejvyspělejší země. Nesrazil ji ani obří útok ruských hackerů

Strategie ke zmírnění podvýživy a chudoby prostřednictvím ekosystémového přístupu

Organizace Asociación Peruana de Productores Agroecológicos s pomocí ČR vybudovala farmu pro chov přibližně 3 tisíce kusů drůbeže a pěstování plodin, včetně vlastního vodovodního a odvodňovacího systému. Byla provedena sadba lesních plantáží, a zemědělských plodin.

Kromě toho byla s využitím každodenních rutinních činností provedena instruktáž týkající se chovu drůbeže a pěstování plodin. Projekt přispívá nejen ke zlepšení ekosystému v oblasti vzdálené cca 10 km od města Chachapoyas, region Amazonas, ale především ke snížení chudoby a podvýživy díky vlastní chovatelské a pěstitelské činnosti.

Ilustrační fotografie

Projekt v Ekvádoru

Zvýšení ekonomické odolnosti 90 žen s nízkými příjmy (a jejich rodin) z okrajových čtvrtí v Quitu prostřednictvím městských zemědělských aktivit

Ve spolupráci s Asociación Fundación Humana Pueblo a Pueblo – Ecuador byla vybudována příměstská farma pro chov slepic, křepelek a pěstování ovoce a zeleniny. Získané produkty výrazně pomůžou 90 ženám (a jejím rodinám), které během pandemie covidu-19 přišly o práci. Projekt se skládal nejen z vlastního nákupu „materiálu“, ale realizátor také uspořádal řadu školení o chovu, pěstování a komercializaci práce.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Limě (Peru). Autorky: Aneta Ivičičová, asistentka ekonomického diplomata; Eva Tadlíková, rada.

• Teritorium: Amerika | Ekvádor | Peru | Zahraničí

Doporučujeme