Rozvojový projekt na podporu dětí s autismem a jejich rodin v Moldavsku vstupuje do druhé fáze

Projekt financuje Česká republika prostřednictvím České rozvojové agentury. První fáze projektu s rozpočtem přes 900 tisíc EUR probíhala od roku 2018 do roku 2021.

Na dosažené výsledy navazuje druhá fáze s rozpočtem 600 tisíc EUR, která poběží do roku 2024. Celkem tak Česká rozvojová agentura podpoří rozvoj služeb pro děti s autismem a dalšími vzácnými chorobami částkou přesahující 1,5 mil. EUR.

Ilustrační fotografie

Projekt „Pomoc dětem s PAS a jinými genetickými poruchami v Moldavsku II“  je realizován prostřednictví neziskových organizací ADRA ČR a ADRA MD a využívá expertních znalostí neziskové organizace SOS Autismus a členů Asociace FEDRA.

Slavnostní zahájení projektu proběhlo dne 23. 8. 2022 a kromě zástupců ZÚ Kišiněv a všech realizátorů se zúčastnili také zástupci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva rodiny, práce a sociální ochrany a Ministerstva vzdělávání Moldavska.

Český aplikátor Tugi zlomí strach lidí z injekcí

V rámci předchozího projektu Česká republika mimo jiné finančně podpořila nákup, rekonstrukci a vybavení nového Centra pro děti s autismem v Kišiněvě. Dále byly podpořeny instituce věnující se problematice poruch autistického centra a docházelo ke zvyšování kapacit. Projekt poskytoval přímou pomoc dětem i jejich rodinám, cílil na zlepšení diagnostiky genetických onemocnění a probíhaly i aktivity zaměření na zlepšení legislativy.

Záměrem nově zahajovaného projektu je prohloubit a zvýšit dopady již realizované intervence. Zaměří se na podporu zvýšení dostupnosti služeb a sociální inkluzi dětí a mladistvých s poruchou autistického spektra a jiným vzácným onemocněním v různých regionech Moldavska a na zlepšení legislativy na národní úrovni.

Konkrétní příklady plánovaných výstupů jsou například vytvoření registračního systému pro vedení statistiky a vytvoření Národního plánu pro osoby s poruchou autistického spektra. Cílem je i zvýšit přístupu osob s poruchou autistického centra na pracovní trh a k odborným kurzům nebo podpora inkluzivního vzdělávání spuštěním pilotního projektu, který bude nabízet asistenci a výcvik ABA terapie ve dvou inkluzivních školách v Moldavsku.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Kišiněvě (Moldavsko).

• Teritorium: Evropa | Moldavsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme