Rozvojový projekt na pomoc ženám ze znevýhodněného prostředí v Mexiku

Z prostředků na zahraniční rozvojovou spolupráci Ministerstva zahraničních věcí ČR byl podpořen projekt organizace Laboratoria Coding, která poskytuje kvalitní technické vzdělání mexickým ženám ze znevýhodněného prostředí.

Prostřednictvím šestiměsíčního „bootcampu“ organizovaného ve spolupráci s významnými IT firmami ženy získají potřebné zkušenosti a znalosti pro práci na pozicích techniků, vývojářů a webových programátorů a dosáhnou tak kvalifikovaného formálního zaměstnání, které přispěje nejen ke zlepšení rodinných financí, ale také ke snížení nerovnosti mezi muži a ženami ve společnosti.

Navzdory rostoucímu přístupu ke vzdělání, zvyšující se míře terciárního vzdělání a přístupu ke kvalitnímu vzdělání v Mexiku mnoho mladých lidí zůstává nepřipraveno na vstup do formálního zaměstnání. Výsledkem jsou tisíce mladých nepracujících a nestudujících, kde jsou nepoměrně málo zastoupeny ženy.

„Podle OECD více než jedna třetina žen mladších 24 let nepracuje ani nestuduje, ve srovnání s méně než 10 % mužů. Tento poměr je třeba změnit,“ uvádí velvyslanec Zdeněk Kubánek. Současně s nízkým zastoupením žen v IT sektoru (méně než 10 % všech programátorů v Mexiku jsou ženy), však tento sektor prochází „boomem“, kdy se často nedostává kvalifikované pracovní síly.

Z toho důvodu se organizace Laboratoria Coding prostřednictvím svých projektů zaměřuje na chytrá a efektivní řešení této situace. Mladým Mexičankám pocházejícím z marginalizovaného prostředí poskytuje potřebné vzdělání v oblasti technologií a programování s cílem změnit jejich budoucnost, kariéru a s tím i místní IT sektor.

V rámci tzv. malého lokálního rozvojového projektu financovaného z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR proběhl šestiměsíční „bootcamp“, do kterého se mohly přihlásit mladé cílevědomé a pracovité Mexičanky s cílem najít si formální zaměstnání v IT sektoru. Program byl určen pro 41 mexických žen, které získaly potřebné dovednosti v oblasti technických nástrojů, kódování či programů jako jsou Javascript, HTML, CSS a  React aby se mohly stát například vývojářkami softwaru či návrhářkami UX systémů.

Projekt byl rovněž doplněn o workshopy na témata konkurenceschopnosti na technologických pozicích, správné komunikace a úspěšného vedení týmu.

Udržitelnost projektu je zajištěna díky participaci velkých nadnárodních i lokálních IT firem v Mexico City, které Laboratoria Coding takto propojuje s nejvhodnějšími účastnicemi projektu podle daných potřeb a zájmů. IT firmy se podílejí na formulaci dílčích zadání, jejich hodnocení i na průběžném školení.

Projektem za necelé 4 roky prošlo více než 380 žen v Guadalajaře a Mexico City, přičemž v průměru se podařilo zaměstnat více než 80 % všech studentek do tří měsíců po dokončení bootcampu. Laboratoria má navíc Program Alumnus, kde se absolventky stávají součástí komunity absolventek, kde mentorují mladší ženy s cílem podpořit kariérní rozvoj nové generace žen.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Mexico City (Mexiko).

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme