Rozvojový projekt „Rozvoj inteligentní mobility v Srbsku a Bosně a Hercegovině“

Velvyslanectví České republiky v Bělehradě ve spolupráci se Stálou konferencí měst a obcí Srbska zorganizovalo v Bělehradě dne 11. června 2021 seminář České zkušenosti v oblasti chytrých měst a inteligentních transportních systémů.

Tento seminář byl realizovaný v rámci aktivit zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v Srbsku, a to konkrétně v programu rozvojového partnerství – Programu B2B. Projekt je spolufinancován Českou rozvojovou agenturou.

Na semináři vystoupil v úvodu velvyslanec Tomáš Kuchta, který zdůraznil, že v České republice je problematika smart city a inteligentních dopravních systémů velmi aktuální, existuje řada iniciativ municipalit. České firmy vyvinuly a dodávají inovativní řešení pro smart cities, která se úspěšně uplatňují i v zahraničí a získávají ocenění na světových oborových akcích.

V rámci programu semináře představili vystupující příklady iniciativ a projektů českých municipalit. Inspirativní byla například úspěšná česká inovativní řešení v oblasti chytré dopravy a parkování ve městě. Dalšími příklady inovací byly projekty v oblasti placení za veřejnou dopravu a parkování a také platforma pro chytrá města Invipo, kterou využívá řada měst v různých zemích. Na závěr proběhla prezentace možností financování projektů pro města a obce v Srbsku.

Seminář proběhl za velkého zájmu místních účastníků, kteří ocenili spolupráci s českými partnery a vyslovili se pro další pokračování vzájemných aktivit v oblasti chytrých měst a inteligentních transportních systémů.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bělehradě (Srbsko).

Doporučujeme