Rumunsko a investiční příležitosti

Pro české investory se nabízejí zajímavé možnosti a příležitosti ve městech Dej a Vad v župě Cluj. Značný potenciál představuje zemědělský, ekologický, energetický nebo volnočasový segment. V lokalitě Vad existuje také příležitost zainvestovat ve vznikajícím industriálním parku, ve městě Vad zóna již existuje, operují zde firmy např. z papírenského průmyslu.Župa Cluj se nachází v severozápadní části Rumunska, strategicky blízko Maďarska a Ukrajiny. Hlavní město župy Cluj-Napoca je velmi významným regionálním centrem s mezinárodním letištěm a s intenzívně budovanou dálniční infrastrukturou.

Představitelé města Vad prezentovali potenciál budovaného industriálního parku o rozloze 19 ha. Velký důraz kladli na možnosti zainvestovat do zemědělského sektoru – zpracování mléka, zpracování kukuřice, závod na zpracování masa, zařízení pro recyklaci cca 2 500 tun plastů za rok následně určené pro textilní průmysl a podobně. Město v tomto areálu nabízí rovněž prostor pro zainvestování do fotovoltaické farmy, která je spolufinancována z Norských fondů.

V krátkodobém horizontu se rozjíždí ekologizace veřejné dopravy s dotačními tituly z EU, v tomto sektoru se nabízejí možnosti pro dodavatele elektro-busů a podobných hromadných dopravních prostředků. Obecně platí, že v celém Rumunsku od 18. ledna 2019 musí elektrické dopravní prostředky představovat nejméně 30 % budoucích akvizic veřejné dopravy uskutečněných obcemi. Kromě toho musí být alespoň 20 % vozidel zakoupených veřejnými orgány pro vlastní potřebu založeno na ekologických technologiích. Velvyslanectví doporučuje sledovat vypisovaná výběrová řízení na webových stránkách E-Licitatie SICAP.

V dlouhodobé perspektivě zvažují v regionu regulační práce na řece Somes, zde by nalezly uplatnění české vodohospodářské firmy.

Ve městě Dej existuje funkční a stále se rozrůstající „ARC Industrial Park“, ve kterém působí např. firmy z papírenského průmyslu, zpracovává se zde dřevo a např. nábytkářská firma Clasicmex hledá české subdodavatele. Lokality mají významný volnočasový potenciál, investice do agroturistiky, včelařství, cyklostezek apod. jsou zde vítány.

Možnost vstupu českých investorů, resp. ekonomických partnerů, podpořila státní tajemnice ministerstva průmyslu a životního prostředí Gabriela Mihaela Voicilă, (Ministry for Business Environment, Commerce and Entrepreneurship, Foreign Trade Department, Secretary of State). V případě zájmu o bližší informace k jednotlivým obchodním příležitostem kontaktujte ekonomický úsek velvyslanectví v Bukurešti.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bukurešti (Rumunsko). Autor: Rudolf Opatřil, ekonomický rada.

• Teritorium: Evropa | Rumunsko | Zahraničí

Doporučujeme