Makroekonomické ukazatele Rumunska: nezaměstnanost a zaměstnanost

Údaje Národního statistického institutu (INS) ukazují, že počet nezaměstnaných v Rumunsku vzrostl v červenci oproti červnu 2019 o více než 10 400 osob, což je největší nárůst od října 2018, konkrétně na 3,9 procenta. V červnu bylo v zemi 341 164 osob bez zaměstnání tj. 3,8 procenta práce schopného obyvatelstva.Za posledních 12 měsíců se tak míra nezaměstnanosti ustálila kolem 4 %, a to i přes trvající poptávku po pracovní síle a nárůstu počtu zahraničních pracovníků.

Jedním z faktorů narůstající nezaměstnanosti může být snižování počtu pracovních míst v odvětvích, která se potýkají se snižující se vnější poptávkou. Ministerstvo práce ve svých analýzách nicméně poukazuje, že je k dispozici více než 60 000 volných pracovních míst.

Rumunská vláda v srpnu přijala nařízení, kterým se pro rok 2019 zvyšují kvóty pro zahraniční pracovníky ze zemí mimo EU až na 30 000 pracovních povolení, což ovšem stále nemusí být dostatečně vysoký počet, neboť se zvyšuje poptávka místních firem. Zaměstnavatelé tvrdí, že největší nedostatek zaměstnanců je v odvětvích stavebních prací a lodním průmyslu.

Generální inspektorát pro imigraci uvádí, že vydala letos, tj. do 23. srpna před změnou kvóty, 16 540 nových pracovních povolení pro zahraniční zaměstnance ze zemí mimo EU. Poptávka po zahraničních pracovnících je však mnohem vyšší, protože rumunské společnosti během stejného období požádaly o 19 173 pracovních povolení. Statistiky nezahrnují občany EU, kteří nepotřebují povolení k práci v Rumunsku.

Během posledních několika let byly primárně Čína a Turecko dvěma předními zeměmi původu migrujících pracovníků do Rumunska. V loňském roce rumunské a vietnamské orgány podepsaly memorandum s cílem usnadnit přístup vietnamských pracovníků na rumunský trh, a tak se počet vietnamských zaměstnanců navyšuje.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bukurešti (Rumunsko). Autor: Rudolf Opatřil, ekonomický rada.

• Teritorium: Evropa | Rumunsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme