Rumunsko chystá miliardové investice do zemědělství

Plán rumunské vlády na ekonomickou obnovu země po pandemii covidu-19 počítá se strategickým zemědělstvím jako s jednou z 20 prioritních oblastí. Vláda hodlá investovat do rozvoje široce pojatého agrárního sektoru zhruba 5,5 miliardy eur během příštích deseti let.

Rumunské zemědělství je strategickým hospodářským sektorem. Podíl na tvorbě HDP je 4,5 %, a podíl tvorby pracovních míst je úctyhodných 22,45 %, což je zdaleka nejvíce v celé EU. Dle údajů Národního statistického institutu (INS) výrobní produkce zemědělského odvětví poklesla v roce 2019 o 3,8 % ve srovnání s předchozím rokem, na 89,997 mld. lei. Struktura hodnoty výroby se v loňském roce oproti roku 2018 příliš nezměnila, rostlinná produkce měla 70% podíl (62,967 mld. lei), živočišná výroba činila 28 % (25,223 mld. lei) a zemědělské služby měly podíl 2 % (1,793 mld. lei).

Klíčovým imperativem rumunské vlády během pandemie covidu-19 byla a stále je potravinová bezpečnost. Zveřejněný vládní program obnovy „Rebuilding“ počítá s největšími částkami v rámci zemědělské kapitoly především na náročná inženýrská díla, konkrétně na vybudování Kanálu Siret-Bărăgan, na celkovou rehabilitaci zavlažovací a odvodňovací infrastruktury a na protierozní opatření, a to ve výši 5 mld. EUR.

Na nejrůznější granty na rozvoj zemědělství a zemědělsko-potravinářského průmyslu je vyčleněno přes 360 mil. EUR. Uvažuje se o financování skladů zemědělských produktů, plánuje se podpora podnikání na venkově, včetně podpory mladých lidí, kteří se rozhodnout přestěhovat se na venkov za účelem obdělávání půdy.

S ohledem na dlouhodobý strategický význam zemědělského sektoru a plánovanou vládní podporu zemědělství a potravinářského průmyslu je jasné, že pro české firmy může být tento trh mimořádně perspektivní.

Zájemci by měli sledovat např. možnosti exportu potravinových výrobků a strojního vybavení do potravinářských výrobních a zpracovatelských závodů.

Perspektivu s ohledem na chystanou masivní finanční podporu jistě mají dodávky zemědělské techniky a technologií, zemědělských strojů, zařízení a zemědělských hnojiv. Do Rumunska se již dnes dovážejí traktory, zemědělské nástavby, ale možnosti jsou daleko širší. Výběrová řízení se objevují v oblasti vybavení vepřínů, drůbežáren a zavlažovacích technologií, která budou stát v centru pozornosti rumunských představitelů.

Velvyslanectví České republiky a CzechTrade v Bukurešti budou také věnovat pozornost přípravě české účasti na zásadním zemědělském veletrhu INDAGRA 2020, který by se měl konat ve dnech 28. 10.–1. 11. 2020.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bukurešti (Rumunsko). Autor: Rudolf Opatřil, ekonomický rada.

• Teritorium: Rumunsko
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Investice | Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme