Rumunsko hledá nové cesty pro ukrajinské obilí

Pro export ukrajinského obilí do Evropy je Rumunsko ideální tranzitní zemí, potýká se ale s nedostatečnou infrastrukturou. Chce proto investovat do navýšení logistické kapacity, což představuje šance i pro české firmy.

Sousedství Rumunska s Ukrajinou nebylo v minulosti nijak intenzivní. Export obilí z Ukrajiny tak nyní naráží na logistické bariéry: na společné hranici stojí odhadem v desítkách kilometrů dlouhé fronty nákladních aut, rozdílný rozchod železnic neumožňuje hladký průjezd nákladních vlaků, lodní nákladní přeprava z malých dunajských přístavů Izmail a Reni má velmi omezený potenciál nakládky sypkých materiálů.

Ilustrační fotografie

Ukrajinské námořní přístavy jsou de facto blokované dvakrát – ruskými válečnými loďmi a minami a není reálné se domnívat, že se situace v dohledné době změní.

Rumunsko je po Francii druhým největším vývozcem pšenice v Evropské unii, pro svou vlastní potřebu mělo vybudované odpovídající zázemí, situaci ovšem změnila ruská agrese na Ukrajinu. Problém je umístit, přepravit – a tím i zachránit – ukrajinskou úrodu, a to nejenom tu letošní.

Priorita při českém předsednictví v Radě EU? Východní partnerství

Řešení se hledá na regionální úrovni, například župa Tulcea nabízí podporu všem partnerům při investicích do potravinářského průmyslu, které souvisejí se zpracováním obilovin, spolupráci hledá třeba globální partner pro obiloviny, společnost Tolil. Priority župy jsou dokončení projektu mostu přes Dunaj do města Brăila, konsolidace přístavní infrastruktury, stavba lodí a modernizace silnice Valea Teilor – Nicolae Bălcescu.

Obnova nepoužívaných tratí

Vláda urychleně připravuje další skladovací prostory a sila. Zvažuje obnovit nepoužívané pobřežní železniční tratě, které by po zprovoznění odblokovaly silniční přepravu kolem přístavu Konstanca. Plánovaná opatření zahrnují také výstavbu širokorozchodných tratí od hranic ke dvěma vlakovým nádražím na rumunském území, konkrétně Iasi a Nicolina a nákup zařízení potřebného k převodu moldavských a ukrajinských vlaků na rumunský (evropský) rozchod.

Samotný přístav Konstanca vyžaduje investice a rozšíření, stal se největším přístavem exportovaných obilovin v Evropě s takřka 68 miliony tun. Od začátku konfliktu bylo přes tento přístav vyvezeno nad obvyklý rámec více než 260 tisíc tun ukrajinského obilí. Při takto vysoké zátěži je zřejmé, že se stávající logistika potýká s velkými potížemi.

Jedním z projektů, kde již česká ambasáda byla aktivní, je nakládka kontejnerů v přístavu Constanta. Jedná se o služby pro přístav, respektive kontejnerové překladiště v rámci asi stohektarového logistického a industriálního parku strategicky umístěného v blízkosti přístavu Konstanca.

Ilustrační fotografie

Přístav na Dunaji

Dalším příležitostí pro české firmy bude rekonstrukce železničního spojení dunajského přístavu Galati s Moldavskem. Rumunsko vyhlásilo výběrové řízení na opravu železnice pro přepravu ukrajinského zboží, klíčové bude sjednotit rozchod kolejí, aby se zamezilo překládkám vagonů a zrychlil se tak odbavovací proces. Přístav by se mohl stát důležitým centrem překládky ukrajinského sypkého zboží. Projekt je financován z rozpočtu státních železnic CFR Infrastructure.

Uvedené výzvy se do značné míry překrývají s dlouhodobě podporovanými sektory ze strany Velvyslanectví ČR v Bukurešti, respektive s mapou oborových příležitostí. V případě zájmu o bližší informace k jednotlivým možnostem kontaktujte ekonomický úsek velvyslanectví v Bukurešti.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bukurešti (Rumunsko). Autor: Rudolf Opatřil, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Rumunsko | Ukrajina | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika | Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme