Rumunsko obnovuje železnici, šanci mají i české firmy

Rumunsko je země s obrovským potenciálem železniční dopravy. Její rozvoj je prioritní agendou současné vlády.

Na dopravní infrastrukturu směřuje z fondů Národního plánu oživení a odolnosti (NPO) prakticky jedna třetina z celkového schváleného rozpočtu, jedná se tak i o evropskou prioritu, konkrétně se počítá s investicemi až za 7,6 miliardy eur.

Ilustrační fotografie

Celkově se pro období 2020–2030 do modernizace téměř 3 000 kilometrů zastaralé železniční infrastruktury předpokládají vládní dotace ve výši cca 18 miliard eur.

V tomto kontextu se v Bukurešti uskutečnil XVI. ročník Railway Days Summit. Tohoto setkání klíčových rumunských železničních hráčů se zúčastnilo sedm českých firem, které pokrývaly široké spektrum nabídek od lokomotiv, přes digitální služby, logistiku až po železniční informační systémy.

Účast českých firem se ukázala přínosná v mnoha ohledech. Zásadní bylo setkání s představiteli národní železniční společnosti CFR, která představila českým zájemcům podrobnější informace k plánovaným akvizicím.

Společnost byla zároveň informována o potenciálu českých firem, včetně možné nabídky a parametrů českých lokomotiv, železničních dvojkolí a prvků kabelové ochrany. Důležité bylo i jednání s rumunskými institucemi jako Romanian Railway Authority (RRA) nebo Intercommunity Development Association for Public Transport Bucharest (TPBI), se kterými se již uskutečnily předběžné tržní konzultace.

Potřeby města Bukurešť

Druhým rámcem setkání českých firem jsou konkrétní potřeby hlavního města Bukurešť. Z tohoto úhlu pohledu byla důležitá jednání s top managementem bukurešťského dopravního podniku Societa de Transport Bukuresti (STB). Vzhledem k tomu, že se v dopravním sektoru připravují klíčová výběrová řízení, je zájem STB pro české firmy velmi významný faktor.

V připravovaných zakázkách budou důležitou roli hrát logistika, management náhradních dílů a dodávky informačních a softwarových prvků. Společnost STB bude poptávat tramvaje i trolejbusy, zajímá se o ekologická řešení. STB byly představeny možnosti dodávek kolejových i nekolejových vozidel, stavebních elementů i softwarové řízení zásob.

Ilustrační fotografie

Plán obnovy

Rumunský plán obnovy počítá s investicemi do udržitelné dopravy ve výši 7,6 miliardy eur a velká část těchto finančních prostředků má být určena na modernizaci železničních tratí, akvizice nových vozů a zařízení.

Celkem má být modernizováno nebo uvedeno do provozu 2 851 km železnice, přičemž u 315 km má dojít k navýšení přepravní kapacity o 30 % a dojít k instalaci systému ERTMS 2, u 110 km je plánována elektrifikace a zrychlení o 15 % při průměrné rychlosti nejméně 100 km/hod a u 2 426 km železničních tratí má dojít k jejich opětovnému zprovoznění a zrychlení o 15 %. Plánované akvizice nových vozů se týkají primárně moderních, bezemisních vozidel.

Rumunský státní železniční dopravce Compania Nationala de Cai Ferate (CFR) investuje do modernizace tratí a zařízení již v současnosti. Probíhá například modernizace železničního komplexu Bukurešť, nebo významných koridorů mezi Craiovou a Temešvárem, či Constantou a Mangalií.

Velvyslanectví identifikovalo jako velké téma dopravní průmysl a infrastrukturu, které následně vytipovalo jako významnou oborovou příležitost.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte ekonomický úsek velvyslanectví v Bukurešti.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bukurešti (Rumunsko). Autor: Rudolf Opatřil, ekonomický rada.

• Teritorium: Evropa | Rumunsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme